เสวนาผู้สูงวัย สู่สังคมเอื้ออาทร 80ปียังแจ๋ว เครือข่ายศูนย์11

เรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมปั่นจักรยานในงานเสวนาผู้สูงวัย สู่สังคมเอื้ออาทร 80ปียังแจ๋ว เครือข่ายศูนย์11 สืบเนื่องจากโครงการ ปั่นสองล้อ เสวนาผู้สูงวัย สู่สังคมเอื้ออาทร 80ปียังแจ๋ว เครือข่ายศูนย์11 จะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 4,5,7,8/04/59นั้น ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวัน,เวลา และเส้นทางเครือข่ายบริการพื้นที่ศูนย์11 โดยกำหนดการคร่าวๆดังนี้ ขอบคุณค่ะ.... เส้นทางปั่นจักรยานเดือนเม.ย.59 &เส้นทาง การปั่นจักรยาน เยี่ยม ผสอ.ตำบลคลองน้อย& ในวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559 - ออกเดินทาง จากศอ.11 เวลา10.00น. ปั่นตรงมาทาง ถนนนครศรี-ปากพนัง เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ถึงทางเข้า รพ.สต.บ้านเปี๊ยะเนิน พื้นที่ รพ.สต.เปี๊ยะเนิน จุดแรก เยี่ยม ชมรม ผสอ.วัดปิยาราม เขต รพ.สต.บ้านเปี๊ยะเนิน เดินทางต่อ จากทางเข้ารพ.สต.เปี๊ยะเนิน ประมาณ 3 กม. ถึง ทางเข้า วัดปิยาราม ม.4 ต.คลองน้อย เพื่อเยี่ยมชม ชมรม ผสอ.วัดปิยาราม - เยี่ยมชม กิจกรรม ชมรม ผสอ.วัดปิยารามใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง - รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกัน กับชมรมผู้สูงอายุวัดปิยาราม และเครือข่ายพื้นที่ รพ.สต.เปี๊ยะเนิน - เดินทางออกจาก ชมรม ผสอ.วัดปิยาราม ไปประมาณ 5 กม. เข้าสู่เขต พื้นที่ รพ.สต.บ้านแสงวิมาน... จุดที่สอง บ้านลุงแดง มีแถม อายุ 96ปี บ้านเลขที่ 17 ม.9 ต.คลองน้อย ผู้สูงอายุสุขภาพดี มีลูกหลานดูแลครอบครัวอบอุ่น เป็นที่รักของคนในชุมชน .......................................................................................... &เส้นทาง การปั่นจักรยาน เยี่ยม ผสอ.ตำบล เกาะทวด& ในวันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2559 - ออกเดินทาง จากศอ.11 เวลา10.00น. ปั่นตรงมาทาง ถนนนครศรี-ปากพนัง เป็นระยะทางประมาณ…
Read More