หนังสือสื่อพัฒนาการ

วันที่ 6 มกราคม 2563 ทางกลุ่มงานผู้ป่วยในได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยที่นอนโรงพยาบาลพร้อมทั้งให้ความรู้กับผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างไอคิวและอีคิวลูกน้อย สร้างนิสัยรักการอ่าน เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ ผู้ปกครองที่ได้รับคำแนะนำมีความสนใจดีและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้
Read More
timeline_25621224_132256

ผู้ป่วยกับรอยยิ้มต้อนรับปีใหม่ 2563

วันที่ 23/12/62กลุ่มงานผู้ป่วยในได้จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้รับบริการขณะนอนพักรักษาที่ในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้รับบริการและญาติมีความรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้าน และ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย ผู้รับบริการมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมกับกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ สร้างความสุขให้กับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
Read More
timeline_20191125_104010

การให้ความรู้แก่พ่อแม่ถึงผลเสียของการให้ลูกเล่นโทรศัพท์ก่อนอายุ 2 ขวบ

แผนกผู้ป่วยในมีการให้ความรู้พ่อแม่ถึงผลเสียของการให้ลูกเล่นโทรศัพท์ก่อนอายุ2ขวบ ปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยเด็กที่มานอนพักรักษาตัวที่แผนกผู้ป่วยใน ศูนย์อนามัยที่11 จากการสำรวจพบว่าสถานการณ์การเล่นโทรศัพท์ของเด็กที่นอนรพ มากกว่าร้อยละ80 ที่พ่อแม่ปล่อยให้เด็กเล่นโทรศัพท์มากกว่า3ชั่วโมงต่อวัน โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีเวลาดูแล เพราะต้องทำงาน ทางกลุ่มงานผู้ป่วยในเล็งเห็นความสำคัญที่พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู จำเป็นต้องมีความรู้ถึงผลเสียของการให้ลูกหลานเล่นโทรศัพท์ก่อนอายุ2ขวบ 1. ทักษะการพูดและการสื่อสารพัฒนาได้ช้า 2 ขาดการเคลื่อนไหวร่างกาย 3 ขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง 4 สมาธิสั้น 5 จอประสาทตาถูกทำลาย 6 รบกวนการนอนหลับ 7 ปวดเมื่อยคอ 8 ปวดหัว ปวดตา ผลที่ได้รับ ผู้ดูแล พ่อแม่ มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องผลเสียของการให้ลูกเล่นโทรศัพท์มากขึ้น และมีความตั้งใจ สนใจและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถตอบคำถามได้
Read More

เตรียมรับการประเมินอนามัยมารดาและทารกปี 59

คณะกรรมการอนามัยแม่และทารก  เจ้าหน้าที่พยาบาล  ได้ร่วมประชุมวางแผนและทบทวนการดำเนินงาน  เพื่อเตรียมรับการประเมินอนามัยมารดาและทารกในวันที่ 15-16 มิ.ย.2559
Read More

เตรียมรับการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล : HA

"การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล : HA" เพื่อการพัฒนาในการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาล  สมาชิกผู้ป่วยในได้มีการประชุมวางแผน  และทบทวนการดำเดินงาน  เพื่อรับการประเมินในครั้งนี้  และจะมีการประเมินในวันที่  10 มิ.ย.2559
Read More

เสวนาผู้สูงวัย สู่สังคมเอื้ออาทร 80ปียังแจ๋ว เครือข่ายศูนย์11

เรียนเชิญผู้ที่สนใจร่วมปั่นจักรยานในงานเสวนาผู้สูงวัย สู่สังคมเอื้ออาทร 80ปียังแจ๋ว เครือข่ายศูนย์11 สืบเนื่องจากโครงการ ปั่นสองล้อ เสวนาผู้สูงวัย สู่สังคมเอื้ออาทร 80ปียังแจ๋ว เครือข่ายศูนย์11 จะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 4,5,7,8/04/59นั้น ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามวัน,เวลา และเส้นทางเครือข่ายบริการพื้นที่ศูนย์11 โดยกำหนดการคร่าวๆดังนี้ ขอบคุณค่ะ.... เส้นทางปั่นจักรยานเดือนเม.ย.59 &เส้นทาง การปั่นจักรยาน เยี่ยม ผสอ.ตำบลคลองน้อย& ในวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559 - ออกเดินทาง จากศอ.11 เวลา10.00น. ปั่นตรงมาทาง ถนนนครศรี-ปากพนัง เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ถึงทางเข้า รพ.สต.บ้านเปี๊ยะเนิน พื้นที่ รพ.สต.เปี๊ยะเนิน จุดแรก เยี่ยม ชมรม ผสอ.วัดปิยาราม เขต รพ.สต.บ้านเปี๊ยะเนิน เดินทางต่อ จากทางเข้ารพ.สต.เปี๊ยะเนิน ประมาณ 3 กม. ถึง ทางเข้า วัดปิยาราม ม.4 ต.คลองน้อย เพื่อเยี่ยมชม ชมรม ผสอ.วัดปิยาราม - เยี่ยมชม กิจกรรม ชมรม ผสอ.วัดปิยารามใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมง - รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกัน กับชมรมผู้สูงอายุวัดปิยาราม และเครือข่ายพื้นที่ รพ.สต.เปี๊ยะเนิน - เดินทางออกจาก ชมรม ผสอ.วัดปิยาราม ไปประมาณ 5 กม. เข้าสู่เขต พื้นที่ รพ.สต.บ้านแสงวิมาน... จุดที่สอง บ้านลุงแดง มีแถม อายุ 96ปี บ้านเลขที่ 17 ม.9 ต.คลองน้อย ผู้สูงอายุสุขภาพดี มีลูกหลานดูแลครอบครัวอบอุ่น เป็นที่รักของคนในชุมชน .......................................................................................... &เส้นทาง การปั่นจักรยาน เยี่ยม ผสอ.ตำบล เกาะทวด& ในวันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2559 - ออกเดินทาง จากศอ.11 เวลา10.00น. ปั่นตรงมาทาง ถนนนครศรี-ปากพนัง เป็นระยะทางประมาณ…
Read More

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ มกราคม 2559

ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 11 และผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  ประเดือน มกราคม 2559 ณ หอประชุมพุทธรัษา  ศูนย์อนามัยที่ 11  ในวันที่ 12 มกราคม  2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
Read More

กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ สู่พัฒนาการเด็กดีฯ” ปี 58

ทางศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับ  4 ตำบล  5 อปท. และ  7 รพ.สต. ในเครือข่ายเขตพื้นที่บริการของศูนย์อนามัยที่ 11 ได้จัดกิจกรรม "ลูกปั่นเพื่อพ่อ" ขึ้นในวันที่  1-4 ธันวาคม 2558                                                                                               เครดิต : ภาพจากชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช  
Read More

ฟิตเนสเคลื่อนที่ปี 3

ในวันพุธที่  24  มิถุนายน 2558  ทางแผนกเฟตเนสได้มาเปิดบริการ " ฟิตเนสเคลื่อนที่" ที่แผนกผู้ป่วยใน 1 ขอเชิญผู้รับบริการและญาติร่วมออกกำลังกายด้วยกันนะค่ะ    
Read More
'