ประชุม การพัฒนารูปแบบการจัดบริการ Module การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 1 พ.ย.62 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.แจ้งเกณฑ์การประเมินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562
2.การระดมความคิดของผู้รับผิดชอบงาน IC ของทุก ร.พ.จัดทำคู่มือการจัดระบบบริการ ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Modual NST IC ) เครือข่ายปฐมภูมินครศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็น มาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด
timeline_20191106_092348 timeline_20191106_092350

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'