กลุ่มงานผู้ป่วยใน จัดกิจกรรม รณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน เนื่องในวันส้วมโลกประจำปี2562 ในวันที่14/11/62 ได้ช่วยกันล้างบริเวณห้องน้ำผู้ป่วยใน โดยมุ่งหวังให้พนักงานทำความสะอาดล้างส้วมได้ถูกต้องตามมาตรฐาน และเพื่อให้ผู้รับบริการร่วมด้วยช่วยกันรักษาความสะอาด และเพื่อสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องทั้งเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการtimeline_25621117_121821 timeline_25621117_121824 timeline_25621117_121826 timeline_25621117_121829 timeline_25621117_121832 timeline_25621117_121836 timeline_25621117_121845 timeline_25621117_121848 timeline_25621117_121851 timeline_25621117_121857

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'