วันที่ 25/12/62 แผนกผู้ป่วยใน มีการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ร่วมกับ มีการประชุมทบทวนการทำงานของปี2562ที่ผ่านมา พร้อมกับคิดแผนปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้มีคุณภาพมากขึ้น มีการแบ่งงานกันทำอาหารมารับประทานร่วมกัน เจ้าหน้าที่มาเข้าร่วมครบ100%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่เกิดความผ่อนคลาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร ลดความขัดแย้งในการทำงาน ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการทำงานเป็นทีม และเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

timeline_25621225_214134

timeline_25621225_214136

timeline_25621225_214643 timeline_25621225_214645 timeline_25621225_214646

timeline_25621225_214651

timeline_25621225_214657

timeline_25621225_214659

timeline_25621225_214701

timeline_25621225_214704

timeline_25621225_214705

timeline_25621225_214707

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'