วันที่ 6 มกราคม 2563 ทางกลุ่มงานผู้ป่วยในได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยที่นอนโรงพยาบาลพร้อมทั้งให้ความรู้กับผู้ปกครองเพื่อเสริมสร้างไอคิวและอีคิวลูกน้อย สร้างนิสัยรักการอ่าน เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ผู้ปกครองที่ได้รับคำแนะนำมีความสนใจดีและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในครั้งนี้timeline_25630108_085151 timeline_25630108_085201 timeline_25630108_085221 timeline_25630108_085233 timeline_25630108_085243 timeline_25630108_085304

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'