วันที่3/6/63 หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยในได้มีการประชุม พนักงานบริการ ทั้งหมด4คน/ สอนเรื่องการฝึกทักษะการเขียนสรุปงานตามบทบาทหน้าทีที่ได้รับมอบหมาย

แนวทางการเขียนสรุป

1 บทบาทหน้าที่งานที่ทำประจำ

2 วัตถุประสงค์

3 วิธีการขั้นตอน

4 ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน

5 แนวทางแก้ไข

พนักงานบริการกลุ่มงานผู้ป่วยในมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นพยายามเขียนได้เขียนสรุปส่งมา4 เรื่อง

1 การดูแลรักษาความสะอาดกระจก

2 การดูแลเตียงผู้ป่วยให้สุขสบาย

3.การทำความสะอาดห้องน้ำ

4.การคัดแยกขยะ

โดยมีพยาบาลวิชาชีพกลุ่มงานผู้ป่วยในช่วยเรียบเรียงเนื้อหาสาระให้ อ่านแล้วมีความกระชับเข้าใจง่ายขึ้นtimeline_25630605_212221 timeline_25630606_080325 timeline_25630606_080213 timeline_25630605_212414 timeline_25630605_212234

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>