วันที่ 14/7/63 กลุ่มงานผู้ป่วยในมีการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนและสาธิตหลักการ CPR เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะบุคลากรในฝ่าย
การ CPR
1. เมื่อเจอผู้ป่วยหมดสติ ประเมินโดยการปลุกเรียกและตบไหล่ทั้ง2 ข้าง ภายใน 10 วินาที
2. สังเกตการหายใจ
3. ดู pulse ถ้าไม่มี pulse คนที่เจอรีบ CPR พร้อมเรียกทีม
4. นำ เครื่อง difibrillator เพื่อติดดู lead EKG ว่าเป็นชนิดไหนถ้าเป็น PEA กับ Asystole จะไม่มีการช๊อคไฟฟ้าให้ CPR อย่างเดียว
5. เปิดเส้นให้ IV โดยเปิดเส้นใหญ่คือบริเวณข้อพับ
6. เตรียมยา เตรียม tube ประเมินการ CPR ทุก 2 นาที
7. ถ้าเป็น VF เริ่มช๊อคโดยพลังงาน 150-200 จูลตามแพทย์สั่ง
8. ถ้าเป็น VT มี pulse ไม่มีการช๊อค แต่ถ้าไม่มี pulse ช๊อคได้
9. เมื่อช๊อคไป 2 ครั้งแล้วค่อยเริ่ม adrenaline
10. เมื่อช๊อคครั้งที่3 เปลี่ยนเป็น Amiodarone
11. adrenaline 1 amp dilute 10 cc ให้ซ้ำทุก 4 นาที
12. Amiodarone 150 mg dilute 20 cc 300 mg ก็ dilute 20 cc
การกด CPR กดลึก 2-2.4 นิ้ว ประมาณ 5 cm และกดแล้วปล่อยให้เด้งห้ามหยุดกดเกิน10 วินาที ห้ามมี hyperventilate ขณะกด
เมื่อใส่ tube แล้วบีบ แอมบู 10 ครั้ง/นาที โดยการนับ 1และ2 และ3 และ4 และ5 และ 6 แล้วบีบ 1 ครั้ง
การนำไปใช้ประโยชน์
1 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มพูนความรู้มากขึ้น
2 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

timeline_25630715_192201 timeline_25630715_192203 timeline_25630715_192205 timeline_25630715_192206 timeline_25630715_192208 timeline_25630715_192211

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>