วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนจากแผนกผู้ป่วยใน เข้าร่วมประชุม เรื่องการประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล: การทำ​Root cause analysis​( RCA)​ ณ​สำนักงานสาธารณสุข​จ.นคร​ศรี​ธรรมราช​ โดยมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง การทำ root cause analysis
วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งนี้ เนื่องจากตามนโยบายการจัดระบบบริการ​สุขภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ​ ( service plan)​เพื่อโรงพยาบาลทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตราฐานHA และดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตราฐานอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถผ่านการรับรองมาตราฐาน​HA​ จึงได้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้​การทำ​Root​ cause​ analysis​ ขึ้น​ จากการประชุมในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดกับผู้ป่วย และป้องกันการเกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำได้

timeline_25630718_143831 timeline_25630718_143832 timeline_25630718_143833 timeline_25630718_143834 timeline_25630718_143834_0 timeline_25630718_143835 timeline_25630718_143836 timeline_25630718_143837 timeline_25630718_143838 timeline_25630718_143838_0 timeline_25630718_143839 timeline_25630718_143840

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>