ทะเบียนจองรถ

ลงทะเบียนจองรถ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 321 ผลลัพธ์

#เรื่องลำดับขออนุมัติโครงการวันที่เริ่มวันสิ้นสุดผู้ขอวันที่จองรถสถานะ 
 
 
1ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยวันที่บางใหญ่ เวลา9.00-12.00น. วันที่23 กันยายน2563(ไม่ได้ตั้ง)23/09/2563 23/09/2563 เยาวภา แขกพงค์22/09/2563 รอการอนุมัติ
2ขอรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ(ไม่ได้ตั้ง)18/09/2563 18/09/2563 จิราพร เหมทานนท์16/09/2563 รอการอนุมัติ
3ขอใช้รถในโครงการ ประชุมเครือข่าย RSA ภาคใต้ 30321/09/2563 22/09/2563 สายใจ โฆษิตกุลพร13/09/2563 รอการอนุมัติ
4ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยบางมูลนากวันที่ 16ก. ย.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)16/09/2563 16/09/2563 เยาวภา แขกพงค์10/09/2563 รอการอนุมัติ
5ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยเปี๊ะเนินวันที่ 15 ก. ย.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)15/09/2563 15/09/2563 เยาวภา แขกพงค์10/09/2563 รอการอนุมัติ
6ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยบางจากวันที่ 10 ก. ย.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)10/09/2563 10/09/2563 เยาวภา แขกพงค์02/09/2563 รอการอนุมัติ
7 ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยแสงวิมานวันที่ 8 ก. ย.2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)08/09/2563 08/09/2563 เยาวภา แขกพงค์02/09/2563 รอการอนุมัติ
8ขอรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ(ไม่ได้ตั้ง)03/09/2563 03/09/2563 จิราพร เหมทานนท์02/09/2563 รอการอนุมัติ
9ขอรถไปร้านโลหะกิจเพื่อประสานเรื่องรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ(ไม่ได้ตั้ง)01/09/2563 01/09/2563 จิราพร เหมทานนท์01/09/2563 รอการอนุมัติ
10ขอใช้รถในโครงการ โครงการผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนรอบรู้สุขภาพในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 1130213/09/2563 14/09/2563 รัตนาภรณ์ ชุมจินดา25/08/2563 อนุมัติ
11ขอใช้รถในโครงการ โครงการผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนรอบรู้สุขภาพในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 1130211/09/2563 11/09/2563 รัตนาภรณ์ ชุมจินดา25/08/2563 อนุมัติ
12ขอใช้รถในโครงการ โครงการผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนรอบรู้สุขภาพในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 1130207/09/2563 10/09/2563 รัตนาภรณ์ ชุมจินดา25/08/2563 อนุมัติ
13ขอใช้รถในโครงการ โครงการผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนรอบรู้สุขภาพในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 1130201/09/2563 03/09/2563 รัตนาภรณ์ ชุมจินดา25/08/2563 อนุมัติ
14ขอใช้รถในโครงการ ตรวจเยียมการดำเนินงานตามมาตรการของสถานประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวในการป้องกันการแพร่กระจายโรค COVID-19 30128/08/2563 01/09/2563 ชัยณรงค์ แก้วจำนงค์24/08/2563 อนุมัติ
15ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน วันที่อนามัยวัดลาว 21 ส.ค. 2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)21/08/2563 21/08/2563 เยาวภา แขกพงค์19/08/2563 รอการอนุมัติ
16ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน วันที่อนามัยบางใหญ่20 ส.ค. 2563 เวลา9.00-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)20/08/2563 20/08/2563 เยาวภา แขกพงค์19/08/2563 รอการอนุมัติ
17 ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน วันที่อนามัยเปี๊ยะเนิน 14 ส.ค. 2563 เวลา9.00-12.00(ไม่ได้ตั้ง)14/08/2563 14/08/2563 เยาวภา แขกพงค์11/08/2563 อนุมัติ
18ขอรถออกส่งเอกสาร(ไม่ได้ตั้ง)13/08/2563 13/08/2563 ชุติมา นวลสะอาด10/08/2563 อนุมัติ
19ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยบางใหญ่วันที่ 29ก.ค. 2563 เวลา9.00-12.00(ไม่ได้ตั้ง)29/07/2563 24/07/2563 เยาวภา แขกพงค์24/07/2563 อนุมัติ
20ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อลงเยี่ยมบ้าน อนามัยบางมูลนากวันที่ 21ก.ค. 2563 เวลา12.40-16.00น .(ไม่ได้ตั้ง)21/07/2563 21/07/2563 เยาวภา แขกพงค์20/07/2563 อนุมัติ