ทะเบียนจองรถ

ลงทะเบียนจองรถ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 295 ผลลัพธ์

#เรื่องลำดับขออนุมัติโครงการวันที่เริ่มวันสิ้นสุดผู้ขอวันที่จองรถสถานะ 
 
 
1ติดต่อเรื่องยา(ไม่ได้ตั้ง)03/07/2563 03/07/2563 สุดสวาทสวัสดิ์ ภูมิพันธ์03/07/2563 รอการอนุมัติ
2ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อไปเยี่ยมบ้าน อนามัยเปี๊ะเนินวันที่ 26มิถุนายน 2563 เวลา8.30-12.00น(ไม่ได้ตั้ง)26/06/2563 26/06/2563 เยาวภา แขกพงค์25/06/2563 อนุมัติ
3ขอใช้รถไปราชการในโครงการ ขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ลำดับที่ 28(ไม่ได้ตั้ง)22/06/2563 30/06/2563 ปรียานุช มณีโชติ19/06/2563 อนุมัติ
4ขอรถออก สสจ. นครศรีธรรมราช(ไม่ได้ตั้ง)11/06/2563 11/06/2563 ชุติมา นวลสะอาด10/06/2563 อนุมัติ
5ขอใช้รถไปรพ มหาราช(ไม่ได้ตั้ง)01/06/2563 01/06/2563 สุดสวาทสวัสดิ์ ภูมิพันธ์01/06/2563 อนุมัติ
6ขออนุมัติการใช้รถทะเบียนกง7118นศ(ไม่ได้ตั้ง)02/09/2563 25/09/2563 ไพรัช เลขาผล28/05/2563 อนุมัติ
7ขออนุมัติการใช้รถทะเบียนกง7118นศ(ไม่ได้ตั้ง)03/08/2563 28/08/2563 ไพรัช เลขาผล28/05/2563 อนุมัติ
8ขออนุมัติการใช้รถทะเบียนกง7118นศ(ไม่ได้ตั้ง)01/07/2563 27/06/2563 ไพรัช เลขาผล28/05/2563 อนุมัติ
9ขออนุมัติการใช้รถทะเบียนกง7118นศ(ไม่ได้ตั้ง)01/06/2563 27/06/2563 ไพรัช เลขาผล28/05/2563 อนุมัติ
10ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง(ไม่ได้ตั้ง)25/05/2563 25/05/2563 จินดา สวัสดิภาพ25/05/2563 อนุมัติ
11ขออนุมัติการใช้รถทะเบียนกง7118นศ(ไม่ได้ตั้ง)01/05/2563 27/05/2563 ไพรัช เลขาผล22/05/2563 อนุมัติ
12ขออนุมัติการใช้รถทะเบียนกง7118นศ(ไม่ได้ตั้ง)01/04/2563 28/04/2563 ไพรัช เลขาผล22/05/2563 อนุมัติ
13ขออนุมัติการใช้รถทะเบียนกง7118นศ(ไม่ได้ตั้ง)02/03/2563 27/03/2563 ไพรัช เลขาผล22/05/2563 อนุมัติ
14ขออนุมัติการใช้รถทะเบียนกง7118นศ(ไม่ได้ตั้ง)03/02/2563 28/02/2563 ไพรัช เลขาผล22/05/2563 อนุมัติ
15ขออนุมัติการใช้รถทะเบียนกง7118นศ(ไม่ได้ตั้ง)01/01/2563 28/01/2563 ไพรัช เลขาผล22/05/2563 อนุมัติ
16ขอรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ(ไม่ได้ตั้ง)22/05/2563 22/05/2563 จิราพร เหมทานนท์21/05/2563 อนุมัติ
17ขอรถไปติดต่อเรื่องยา(ไม่ได้ตั้ง)21/05/2563 21/05/2563 สุดสวาทสวัสดิ์ ภูมิพันธ์21/05/2563 อนุมัติ
18ขอรถเพื่อส่ง ทพ.ใช้ทุน ไป ธนาคาร และ พิมพ์ลายนิ้วมือ(ไม่ได้ตั้ง)19/05/2563 19/05/2563 ศศิธร บัณฑิตมหากุล19/05/2563 อนุมัติ
19ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อไปเสนอหนังสือที่ศาลากลางจังหวัด(ไม่ได้ตั้ง)19/05/2563 19/05/2563 จินดา สวัสดิภาพ19/05/2563 อนุมัติ
20ขอรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ(ไม่ได้ตั้ง)15/05/2563 15/05/2563 จิราพร เหมทานนท์14/05/2563 อนุมัติ