ทะเบียนจองรถ

ลงทะเบียนจองรถ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 270 ผลลัพธ์

#เรื่องลำดับขออนุมัติโครงการวันที่เริ่มวันสิ้นสุดผู้ขอวันที่จองรถสถานะ 
 
 
1ขอรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ(ไม่ได้ตั้ง)03/04/2563 03/04/2563 จิราพร เหมทานนท์01/04/2563 รอการอนุมัติ
2จัดส่งจ่ายยารพ.สต.ทั้ง7แห่งในcupศูนย์11ให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(ไม่ได้ตั้ง)31/03/2563 30/04/2563 นันทนาถ ช่วยสกุล30/03/2563 อนุมัติ
3ขอรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ(ไม่ได้ตั้ง)27/03/2563 27/03/2563 จิราพร เหมทานนท์26/03/2563 อนุมัติ
4ขอใช้รถส่งคนไข้(ไม่ได้ตั้ง)23/03/2563 23/03/2563 ศศิธร บัณฑิตมหากุล23/03/2563 อนุมัติ
5ขอใช้รถในโครงการ ขอสนับสนุนวิทยากร29831/03/2563 31/03/2563 ปรียานุช มณีโชติ22/03/2563 อนุมัติ
6ขอใช้รถในโครงการ ขอสนับสนุนวิทยากร29830/03/2563 30/03/2563 ปรียานุช มณีโชติ22/03/2563 อนุมัติ
7ขอใช้รถในโครงการ ขอสนับสนุนวิทยากร29824/03/2563 24/03/2563 ปรียานุช มณีโชติ22/03/2563 อนุมัติ
8ขอใช้รถในโครงการ ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดสุราษฏร์ธานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 27 มีค. 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี29627/03/2563 27/03/2563 เกศรา วัฒนสมัย20/03/2563 อนุมัติ
9ขอรถออกรพสต.บ้านเปี๊ยะเนิน(ไม่ได้ตั้ง)20/03/2563 20/03/2563 อันเรีย เจ๊ะหวาง19/03/2563 อนุมัติ
10ขอรถเก็บมูลฝอยติดเชื้อ(ไม่ได้ตั้ง)20/03/2563 20/03/2563 จิราพร เหมทานนท์18/03/2563 อนุมัติ
11ขอใช้รถในโครงการ ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ณ รพ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช29117/04/2563 17/04/2563 กัญญาณัฐ ใจห้าว18/03/2563 อนุมัติ
12ขอใช้รถในโครงการ ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ณ รพ.ฉวาง/รพ.ลานสกา/รพ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช29008/04/2563 10/04/2563 กัญญาณัฐ ใจห้าว18/03/2563 อนุมัติ
13ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อไปเยี่ยมบ้าน อนามัยบางจาก วันที่ 19มีนาคม 2563 เวลา8.30-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)19/03/2563 19/03/2563 เยาวภา แขกพงค์17/03/2563 อนุมัติ
14ขอใช้รถในโครงการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 256328727/03/2563 27/03/2563 ศศิธร บัณฑิตมหากุล18/03/2563 อนุมัติ
15ขอใช้รถในโครงการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 256328619/03/2563 20/03/2563 ศศิธร บัณฑิตมหากุล16/03/2563 อนุมัติ
16ขอรถพร้อมคนขับรถเพื่อไปเยี่ยมบ้าน อนามัยวัดลาว วันที่ 17มีนาคม 2563 เวลา8.30-12.00น.(ไม่ได้ตั้ง)17/03/2563 17/03/2563 เยาวภา แขกพงค์16/03/2563 อนุมัติ
17ขอใช้รถในโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่เมืองนิเวศอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 28522/03/2563 23/03/2563 ชัยณรงค์ แก้วจำนงค์13/03/2563 อนุมัติ
18ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 11(ไม่ได้ตั้ง)30/03/2563 30/03/2563 ถาวร พุ่มเอี่ยม13/03/2563 อนุมัติ
19ขอใช้รถในโครงการ ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ณ รพ.ไชยา/รพ.กาญจนดิษฐ์/รพ.บ้านนาเดิม/รพ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี28420/04/2563 24/04/2563 กัญญาณัฐ ใจห้าว12/03/2563 อนุมัติ
20ขอใช้รถในโครงการ ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ณ รพ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช28323/03/2563 23/03/2563 กัญญาณัฐ ใจห้าว12/03/2563 อนุมัติ