ทะเบียนจองรถ

ลงทะเบียนจองรถ

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

#เรื่องลำดับขออนุมัติโครงการวันที่เริ่มวันสิ้นสุดผู้ขอวันที่จองรถสถานะ 
 
 
1ขอใช้รถในโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2563 2017/11/2562 19/11/2562 ศศิธร บัณฑิตมหากุล11/11/2562 รอการอนุมัติ
2ขอใช้รถในโครงการ สัมมนาวิชาการระดับภาค "คนใต้ หยัดได้" ครั้งที่ 21615/11/2562 15/11/2562 วินัย ตันติธนพร11/11/2562 อนุมัติ
3ขอรถถออกตรวจฟัน(ไม่ได้ตั้ง)15/11/2562 15/11/2562 ชุติมา นวลสะอาด07/11/2562 อนุมัติ
4ขอรถออกตรวจฟัน(ไม่ได้ตั้ง)14/11/2562 14/11/2562 ชุติมา นวลสะอาด07/11/2562 อนุมัติ
5ขอรถออกตรวจฟัน(ไม่ได้ตั้ง)13/11/2562 13/11/2562 ชุติมา นวลสะอาด07/11/2562 อนุมัติ
6ขอรถออกตรวจฟัน(ไม่ได้ตั้ง)12/11/2562 12/11/2562 ชุติมา นวลสะอาด07/11/2562 อนุมัติ
7ขอรถออกตรวจฟัน(ไม่ได้ตั้ง)11/11/2562 11/11/2562 ชุติมา นวลสะอาด07/11/2562 อนุมัติ
8ขอรถออกรพสต.บ้านบางใหญ่(ไม่ได้ตั้ง)26/11/2562 26/11/2562 อันเรีย เจ๊ะหวาง05/11/2562 อนุมัติ
9ขอรถออกรพสต.บ้านบางจาก(ไม่ได้ตั้ง)25/11/2562 25/11/2562 อันเรีย เจ๊ะหวาง05/11/2562 อนุมัติ
10ขอรถออกรพสต.บ้านเปี๊ยะเนิน(ไม่ได้ตั้ง)20/11/2562 20/11/2562 อันเรีย เจ๊ะหวาง05/11/2562 อนุมัติ
11ขอรถออกรพสต.บ้านบางมูลนาก(ไม่ได้ตั้ง)19/11/2562 19/11/2562 อันเรีย เจ๊ะหวาง05/11/2562 อนุมัติ
12ขอรถออกรพสต.บ้านวัดลาว(ไม่ได้ตั้ง)15/11/2562 15/11/2562 อันเรีย เจ๊ะหวาง05/11/2562 อนุมัติ
13ขอรถออกรพสต.บ้านบางบูชา(ไม่ได้ตั้ง)12/11/2562 12/11/2562 อันเรีย เจ๊ะหวาง05/11/2562 อนุมัติ
14ขอใช้รถในโครงการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563507/11/2562 08/11/2562 พรรณวิไล เลิศไกร05/11/2562 อนุมัติ
15ขอใช้รถในโครงการ ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่11 827/11/2562 28/11/2562 ปรียานุช มณีโชติ04/11/2562 อนุมัติ
16ขอรถออกรพสต.บ้านแสงวิมาน(ไม่ได้ตั้ง)05/11/2562 05/11/2562 อันเรีย เจ๊ะหวาง04/11/2562 อนุมัติ
17ขอใช้รถกะบะ เพื่อส่่ง Dental unit(ไม่ได้ตั้ง)04/11/2562 04/11/2562 ศศิธร บัณฑิตมหากุล03/11/2562 รอการอนุมัติ
18ขอใช้รถในโครงการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563507/11/2562 08/11/2562 พรรณวิไล เลิศไกร05/11/2562 อนุมัติ
19ขอใช้รถในโครงการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563507/11/2562 08/11/2562 พรรณวิไล เลิศไกร05/11/2562 อนุมัติ