Welcome, บุคคลทั่วไป!!
follow us on... Facebook youtube rss

ผู้อำนวยการ

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ การสื่อสารประชาสัมพันธ์

หัวข้อ 1
กระทู้ 1

กระทู้ล่าสุด โดย 606
ใน ขอความอนุเคราะห์ให้ความช...
เมื่อ มีนาคม 24, 2014, 01:57:42 pm

บอร์ดย่อย: เรื่องทั่วไป, เรื่องแจ้งรายสัปดาห์, แจ้งประชุม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการประชุม

หัวข้อ 11
กระทู้ 70

กระทู้ล่าสุด โดย 601
ใน สรุปรายงานการประชุม กรอบ...
เมื่อ กันยายน 10, 2013, 11:49:22 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ความรู้ทั่วไป

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย peanurn
ใน งาน Home Health Care
เมื่อ สิงหาคม 29, 2013, 09:04:34 pm

บอร์ดย่อย: เล่าสู่กันฟัง, องค์ความรู้

ฝ่าย

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ พัฒนาวิชาการ

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 613
ใน Re: ประชุมเดือนเมษายน56
เมื่อ กรกฎาคม 02, 2013, 02:35:38 pm

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ จัดการความรู้

หัวข้อ 4
กระทู้ 59

กระทู้ล่าสุด โดย 107
ใน Re: บัญชีรายชื่อ ฝ่าย KM...
เมื่อ สิงหาคม 03, 2016, 02:56:52 pm

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ออกกำลังกาย

หัวข้อ 0
กระทู้ 0
บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ แม่และเด็ก

หัวข้อ 31
กระทู้ 32

กระทู้ล่าสุด โดย bangjak
ใน ส่งผลการให้วัคซีนประจำเด...
เมื่อ มกราคม 22, 2020, 11:33:19 am

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ อนามัยเจริญพันธุ์

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 536
ใน รายงานการประชุมทีมRH ประ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 04, 2014, 01:11:11 pm

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ป่วยนอก

หัวข้อ 0
กระทู้ 0
บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ป่วยใน

หัวข้อ 0
กระทู้ 0
บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ สนับสนุน

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 608
ใน Re: รายงานการประชุมประจำ...
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2012, 11:59:00 am

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ การเงินและบัญชี

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 104
ใน ประกาศ พิมพ์แทนการเขียนด...
เมื่อ มิถุนายน 19, 2013, 11:31:37 am

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ทดสอบ
เมื่อ กันยายน 07, 2015, 06:50:58 pm

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการ ศอ.11

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะกรรมการบริหาร ศอ.11

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 601
ใน คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริ...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2013, 11:28:42 am

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 570
ใน Re: คำสั่งแต่งตั้งกรรมกา...
เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2012, 10:16:27 am

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 204
ใน Re: คำสั่งแต่งตั้งกรรมกา...
เมื่อ พฤศจิกายน 07, 2012, 04:17:38 pm

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะกรรมการสื่อสารสาธารณะ

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 601
ใน คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสื่...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2013, 11:37:15 am

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะกรรมการพัฒนาศูนย์น่าอยู่ผู้คนน่ารัก

หัวข้อ 1
กระทู้ 1

กระทู้ล่าสุด โดย 532
ใน สรุปกิจกรรม 5 ส ประจำเดื...
เมื่อ มีนาคม 19, 2014, 10:46:42 pm

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ

ข้อมูล-รายงาน

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลตัวชี้วัด

หัวข้อ 0
กระทู้ 0
บอร์ดย่อย: แบบฟอร์ม/แบบรายงาน, รายงานสถานการณ์
ไม่มีกระทู้ใหม่ กพร.

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 617
ใน Re: รายงานผลการดำเนินงาน...
เมื่อ เมษายน 03, 2014, 11:11:40 am

บอร์ดย่อย: มาตรฐาน/คู่มือ, KPI/สรุปสถานการณ์ประจำเดือน, รายงานการประชุม, หลักฐานประกอบ SAR_CARD
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลจากแบบรายงานอื่น

หัวข้อ 32
กระทู้ 244

กระทู้ล่าสุด โดย 103
ใน Re: รายงานผลการดำเนินงาน...
เมื่อ ตุลาคม 11, 2013, 11:16:59 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รางวัลชีวิต

หัวข้อ 6
กระทู้ 9

กระทู้ล่าสุด โดย 503
ใน รางวัลชีวิต ward 56
เมื่อ ธันวาคม 19, 2013, 08:03:12 am

บอร์ดย่อย: รายงานการประชุม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่งข่้อมูลจากแบบรายงานระบบเมล์

หัวข้อ 1
กระทู้ 1

กระทู้ล่าสุด โดย peanurn
ใน รพ.สต.บ้านเปี๊ยะเนิน ส่ง...
เมื่อ ตุลาคม 10, 2013, 03:18:28 pm

อื่นๆ

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
* PSO-R11 (เก่า)

1874 Redirects
* กรุณาอ่าน..การใช้งานระบบใหม่

ทุกท่านโปรดอ่าน

634 Redirects
ไม่มีกระทู้ใหม่ แจ้งประชุม

หัวข้อ 1
กระทู้ 10

กระทู้ล่าสุด โดย 561
ใน Re: เชิญเข้าร่วมประชุม ก...
เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2012, 03:40:50 pm

สถานีอนามัย

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ บางมูลนาก

หัวข้อ 2
กระทู้ 2

กระทู้ล่าสุด โดย bangmoonnak
ใน รพ.สต.บ้านบางมูลนาก ขอส่...
เมื่อ มกราคม 17, 2020, 03:53:50 pm

บอร์ดย่อย: เบิกจ่ายยา, เรื่องรายงาน, เรื่องทั่วไป
ไม่มีกระทู้ใหม่ บางจาก

หัวข้อ 2
กระทู้ 2

กระทู้ล่าสุด โดย 572
ใน แจ้งปิดคลังยาเพื่อตรวจสอ...
เมื่อ สิงหาคม 14, 2014, 01:37:34 pm

บอร์ดย่อย: เบิกจ่ายยา, เรื่องรายงาน, เรื่องทั่วไป
ไม่มีกระทู้ใหม่ วัดลาว

หัวข้อ 4
กระทู้ 4

กระทู้ล่าสุด โดย wadlao
ใน เบิกยา สค 58
เมื่อ สิงหาคม 03, 2015, 10:56:42 am

บอร์ดย่อย: เบิกจ่ายยา, เรื่องรายงาน, เรื่องทั่วไป
ไม่มีกระทู้ใหม่ แสงวิมาน

หัวข้อ 2
กระทู้ 3

กระทู้ล่าสุด โดย 572
ใน แจ้งปิดคลังยาเพื่อตรวจสอ...
เมื่อ สิงหาคม 14, 2014, 01:38:19 pm

บอร์ดย่อย: เบิกจ่ายยา, เรื่องรายงาน, เรื่องทั่วไป
ไม่มีกระทู้ใหม่ บางบูชา

หัวข้อ 3
กระทู้ 4

กระทู้ล่าสุด โดย 572
ใน แจ้งปิดคลังยาเพื่อตรวจสอ...
เมื่อ สิงหาคม 14, 2014, 01:38:42 pm

บอร์ดย่อย: เบิกจ่ายยา, เรื่องรายงาน, เรื่องทั่วไป
ไม่มีกระทู้ใหม่ บางใหญ่

หัวข้อ 6
กระทู้ 6

กระทู้ล่าสุด โดย bangyai
ใน เบิกยาประจำเดือนตุลาคม
เมื่อ ตุลาคม 27, 2015, 11:11:51 am

บอร์ดย่อย: เบิกจ่ายยา, เรื่องรายงาน, เรื่องทั่วไป
ไม่มีกระทู้ใหม่ เปี๊ยะเนิน

หัวข้อ 6
กระทู้ 6

กระทู้ล่าสุด โดย 572
ใน แจ้งปิดคลังยาเพื่อตรวจสอ...
เมื่อ สิงหาคม 14, 2014, 01:39:23 pm

บอร์ดย่อย: เบิกจ่ายยา, เรื่องรายงาน, เรื่องทั่วไป
ไม่มีกระทู้ใหม่ CUP

เรื่องแจ้งจากรพ.ส่งเสริมสุขภาพ

หัวข้อ 22
กระทู้ 27

กระทู้ล่าสุด โดย 572
ใน ตัวอย่างตรวจพัสดุประจำปี...
เมื่อ สิงหาคม 23, 2019, 02:21:57 pm

บอร์ดย่อย: เบิกจ่ายยา, เรื่องรายงาน, เรื่องทั่วไป, รายงานการประชุม

การบริหารเวชภัณฑ์

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

ระบบส่งเรื่องการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ทั้งหมด

หัวข้อ 187
กระทู้ 623

กระทู้ล่าสุด โดย 570
ใน Re: รายการซื้อยา ม.ค.63
เมื่อ มกราคม 22, 2020, 10:04:25 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์

หากจะเบิกเวชภัณฑ์อละจ่าย ขอให้ใช้ ฟอรั่มนี้

หัวข้อ 1135
กระทู้ 1214

กระทู้ล่าสุด โดย wadlao
ใน รพ.สต.บ้านวัดลาวส่งรายงา...
เมื่อ มกราคม 24, 2020, 11:32:04 am

สรุปบัญชีลงเวลาปฎิบัติราชการ

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ พัฒนาวิชาการ

หัวข้อ 27
กระทู้ 525

กระทู้ล่าสุด โดย 217
ใน Re: การมาปฏิบัติงานเดือน...
เมื่อ พฤษภาคม 07, 2015, 10:13:45 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ จัดการความรู้

หัวข้อ 54
กระทู้ 723

กระทู้ล่าสุด โดย 712
ใน Re: รายงานการปฏิบัติงานเ...
เมื่อ กันยายน 03, 2015, 01:35:35 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ออกกำลังกาย

หัวข้อ 47
กระทู้ 962

กระทู้ล่าสุด โดย 992
ใน Re: สรุปบัญชีลงเวลาปฏิบั...
เมื่อ สิงหาคม 31, 2016, 12:21:42 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ แม่และเด็ก

หัวข้อ 2
กระทู้ 28

กระทู้ล่าสุด โดย 525
ใน Re: รายงานการลาปี2557
เมื่อ มกราคม 31, 2014, 09:48:05 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ อนามัยเจริญพันธุ์

หัวข้อ 23
กระทู้ 403

กระทู้ล่าสุด โดย 536
ใน สรุปวันลาRHมิถุนายน57
เมื่อ กรกฎาคม 02, 2014, 01:45:53 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ป่วยนอก

หัวข้อ 73
กระทู้ 1484

กระทู้ล่าสุด โดย 572
ใน Re: รายงานมาราชการเดือนต...
เมื่อ ตุลาคม 02, 2018, 03:18:54 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ป่วยใน

หัวข้อ 41
กระทู้ 53

กระทู้ล่าสุด โดย 514
ใน สรุปวันลาประจำเดือน ธ.ค....
เมื่อ มกราคม 06, 2016, 09:11:55 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนับสนุน

หัวข้อ 69
กระทู้ 1390

กระทู้ล่าสุด โดย 606
ใน Re: ตารางลงปฏิบัติงานเดื...
เมื่อ ตุลาคม 18, 2018, 10:31:07 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ การเงินและบัญชี

หัวข้อ 80
กระทู้ 1647

กระทู้ล่าสุด โดย 110
ใน Re: บัญชีลงเวลาปฏิบัติรา...
เมื่อ สิงหาคม 30, 2019, 10:54:01 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวข้อ 8
กระทู้ 134

กระทู้ล่าสุด โดย 617
ใน Re: บัญชีลงเวลาปฎิบัติรา...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2014, 03:37:52 pm

ทีมพัฒนาโรงพยาบาล

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA)

หัวข้อ 0
กระทู้ 0
บอร์ดย่อย: PCT1, PCT2, PCT3, IC, Risk Management, ระบบยา, ระบบเวชระเบียน, QA

HOSxP

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือการใช้งาน

หัวข้อ 21
กระทู้ 22

กระทู้ล่าสุด โดย 610
ใน แผนพัฒนากระบวนการคุณภาพ ...
เมื่อ มิถุนายน 17, 2013, 01:52:23 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสารอ้างอิง

หัวข้อ 5
กระทู้ 8

กระทู้ล่าสุด โดย 536
ใน Re: Powerpoint-แนวทางระบ...
เมื่อ กันยายน 06, 2013, 02:51:01 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หัวข้อ 1
กระทู้ 2

กระทู้ล่าสุด โดย 572
ใน Re: การพัฒนาโปรแกรมหรือร...
เมื่อ มิถุนายน 26, 2013, 03:52:47 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ 3
กระทู้ 3

กระทู้ล่าสุด โดย 610
ใน โปรแกรมตรวจสอบเบื้องต้น ...
เมื่อ มิถุนายน 10, 2013, 11:16:13 am

ระบบติดตาม HDC-service

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ MCH

หัวข้อ 2
กระทู้ 2

กระทู้ล่าสุด โดย 611
ใน ตัวอย่าง ... ส่งรายงาน
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2018, 12:50:42 pm

บอร์ดย่อย: 1.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์, 2.ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม, 3.ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42เดือน ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการ, 4.ร้อยละ เด็ก เด็ก9,18,30,42เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรก), 5.ร้อยละเด็กฯมีพัฒนาการ สงสัย ล่าช้าได้รับการกระตุ้นติดตาม, 6.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย, 7.ร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ, 8.ร้อยละ เด็ก0-5ปีสูงดีสมส่วน, 9.ร้อยละเด็ก3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก, 10.ร้อยละเด็ก 3 ปีปราศจากฟันน้ำนมผุ(caries free)
ไม่มีกระทู้ใหม่ วัยเรียน

หัวข้อ 0
กระทู้ 0
บอร์ดย่อย: 1.อัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ, 2.อัตราการคัดกรองเด็ก 12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (ป.6), 3.อัตรานักเรียนสูงดีสมส่วน , 4.อัตรานักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน, 5.เด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ ( cavity free), 6.อัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์), 7.อัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)
ไม่มีกระทู้ใหม่ วัยรุ่น

หัวข้อ 0
กระทู้ 0
บอร์ดย่อย: 1.อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี, 2.ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ<20 ปี, 3.ร้อยละหญิงอายุ15-19ปีหลังคลอดหรือแท้งได้รับการคุมกำเนิด, 4.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ < หรือ เท่ากับ 12 สัปดาห์, 5.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
ไม่มีกระทู้ใหม่ วัยทำงาน

หัวข้อ 0
กระทู้ 0
บอร์ดย่อย: 1.คัดกรองเบาหวาน, 2.คัดกรองความดันโลหิตสูง, 3.เบาหวานรายใหม่ , 4.ความดันโลหิตสูงรายใหม่, 5.วัยทำงานมีค่า BMI ปกติ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้สูงอายุ

หัวข้อ 0
กระทู้ 0
บอร์ดย่อย: 1.คัดกรอง ADL , 2.กลุ่มติดสังคม , 3.กลุ่มติดเตียง, 4.คัดกรองADL อายุ 74 ปี , 5.กลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี , 6.กลุ่มติดเตียงอายุ 74 ปี , 7.คัดกรองADL อายุ 80 ปี , 8.กลุ่มติดสังคมอายุ 80 ปี , 9.กลุ่มติดเตียง อายุ 80 ปี
ไม่มีกระทู้ใหม่ สิ่งแวดล้อม

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 306
ใน โรคพิษสารกำจัดศัตรูพืช จ...
เมื่อ มีนาคม 05, 2018, 10:01:08 pm

บอร์ดย่อย: 1.อัตราป่วยโรคอุจาระร่วง(ต่อแสนประชากร), 2.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก(ต่อแสนประชากร) , 3.อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ(ต่อแสนประชากร) , 4.อัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช(ต่อแสนประชากร) , 5.อัตราป่วยโรคการได้ยินเสื่อมจากเสียง(ต่อแสนประชากร)

PSO-R11 - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

posts รพ.สต.บ้านวัดลาวส่งรายงานวัคซีนเดือนก.พ.63 user wadlao (เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 24, 2020, 11:32:04 am
posts Re: ส่งเบิกวัคซีน รพ.สต.รายเดือน user wadlao (เรื่องทั่วไป) time มกราคม 24, 2020, 11:30:36 am
posts ส่งผลการให้วัคซีนประจำเดือน มกราคม2563 user bangjak (การสื่อสารประชาสัมพันธ์) time มกราคม 22, 2020, 11:33:19 am
posts Re: รายการซื้อยา ม.ค.63 user 570 (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 22, 2020, 10:04:25 am
posts เบิกยาคลังยาย่อย630122 user 558 (เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 21, 2020, 03:56:51 pm
posts เบิกยาคลังยาย่อย630121 user 558 (เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 21, 2020, 03:25:31 pm
posts ส่งรายการจัดซื้อวัสดุ 630026 user 538 (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 21, 2020, 09:53:25 am
posts ส่งรายการจัดซื้อวัสดุ 620024-25 user 538 (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 20, 2020, 01:43:51 pm
posts Re: รายการซื้อยา ม.ค.63 user 570 (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 20, 2020, 12:45:15 pm
posts รพ.สต.บ้านบางใหญ่เบิกยาประจำเดือน มกราคม 2563 รอบ2 user bangyai (เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 20, 2020, 10:11:22 am
posts Re: ส่งเบิกวัคซีน รพ.สต.รายเดือน user bangmoonnak (เรื่องทั่วไป) time มกราคม 17, 2020, 03:55:37 pm
posts รพ.สต.บ้านบางมูลนาก ขอส่งผลวัคซีน มค63 ,ขอเบิก กพ63 user bangmoonnak (เรื่องรายงาน) time มกราคม 17, 2020, 03:53:50 pm
posts Re: เบิกยาคลังยาย่อย630114 user 572 (เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 16, 2020, 01:28:08 pm
posts แจ้งรายชื่อผู้ป่วยแพ้ยาเขตรพสตวันที่ 1-15 มกราคม 2563 user 572 (ขอความร่วมมือ/ข้อเสนอแนะ) time มกราคม 16, 2020, 09:22:07 am
posts แจ้งรายชื่อผู้ป่วยแพ้ยาทั้งหมดทุกรพสตประจำเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม2562 user 572 (ขอความร่วมมือ/ข้อเสนอแนะ) time มกราคม 16, 2020, 09:15:15 am
posts รพ.สต.บ้านบางบูชา ขอเบิกยา มกราคม2563 user bangbucha (เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 15, 2020, 03:10:35 pm
posts Re: รายการซื้อยา ม.ค.63 user 570 (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 15, 2020, 01:20:04 pm
posts เบิกยาคลังยาย่อย630114 user 558 (เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 14, 2020, 03:18:55 pm
posts Re: รายการซื้อยา ม.ค.63 user 570 (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 14, 2020, 09:57:28 am
posts Re: รายการซื้อยา ม.ค.63 user 570 (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 13, 2020, 02:30:13 pm
posts รพ.สต.บ้านบางมูลนาก ขอเบิกยา มค 2563 user bangmoonnak (เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 13, 2020, 01:04:18 pm
posts รพ.สต.บ้านบางมูลนาก ขอเบิกยา มค 2563 user bangmoonnak (เบิกจ่ายยา) time มกราคม 13, 2020, 01:02:08 pm
posts รายการซื้อยา ม.ค.63 user 570 (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 10, 2020, 02:38:33 pm
posts ส่งรายการจัดซื้อวัสดุ 620020-23 user 538 (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 10, 2020, 08:35:06 am
posts รพ.สต.บ้านบางบูชา ขอเบิกวัคซีน เดือนมกราคม2563 user bangbucha (เรื่องทั่วไป) time มกราคม 09, 2020, 02:48:21 pm
posts ส่งรายการจัดซื้อวัสดุการแพทย์630022 user 538 (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 08, 2020, 03:11:04 pm
posts Re: ส่งเบิกวัคซีน รพ.สต.รายเดือน รพสต บ้านเปี๊ยะเนิน เดือนธันวาคม 2562 user peanurn (เรื่องทั่วไป) time มกราคม 08, 2020, 02:09:51 pm
posts Re: ส่งเบิกวัคซีน รพ.สต.รายเดือน รพสต บ้านเปี๊ยะเนิน เดือนธันวาคม 2562 user peanurn (แม่และเด็ก) time มกราคม 08, 2020, 02:07:34 pm
posts เบิกยาคลังยาย่อย630107 user 558 (เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 07, 2020, 03:30:15 pm
posts รพ.สต.บ้านบางใหญ่เบิกยาประจำเดือน มกราคม 2563 user bangyai (เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์) time มกราคม 06, 2020, 10:28:17 am

ผู้ใช้งานขณะนี้

9 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 17. ออนไลน์มากที่สุด: 86 (ธันวาคม 07, 2015, 01:28:15 pm)

สถิติการใช้งานฟอรั่ม

19862 กระทู้ ใน 4412 หัวข้อ โดย 146 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: 519
กระทู้ล่าสุด: "รพ.สต.บ้านวัดลาวส่งรายงา..." ( มกราคม 24, 2020, 11:32:04 am )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]