Welcome, บุคคลทั่วไป!!
follow us on... Facebook youtube rss

ผู้อำนวยการ

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ การสื่อสารประชาสัมพันธ์

หัวข้อ 1
กระทู้ 1

กระทู้ล่าสุด โดย 606
ใน ขอความอนุเคราะห์ให้ความช...
เมื่อ มีนาคม 24, 2014, 01:57:42 pm

บอร์ดย่อย: เรื่องทั่วไป, เรื่องแจ้งรายสัปดาห์, แจ้งประชุม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการประชุม

หัวข้อ 11
กระทู้ 70

กระทู้ล่าสุด โดย 601
ใน สรุปรายงานการประชุม กรอบ...
เมื่อ กันยายน 10, 2013, 11:49:22 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ ความรู้ทั่วไป

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย peanurn
ใน งาน Home Health Care
เมื่อ สิงหาคม 29, 2013, 09:04:34 pm

บอร์ดย่อย: เล่าสู่กันฟัง, องค์ความรู้

ฝ่าย

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ พัฒนาวิชาการ

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 613
ใน Re: ประชุมเดือนเมษายน56
เมื่อ กรกฎาคม 02, 2013, 02:35:38 pm

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ จัดการความรู้

หัวข้อ 4
กระทู้ 59

กระทู้ล่าสุด โดย 107
ใน Re: บัญชีรายชื่อ ฝ่าย KM...
เมื่อ สิงหาคม 03, 2016, 02:56:52 pm

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ออกกำลังกาย

หัวข้อ 0
กระทู้ 0
บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ แม่และเด็ก

หัวข้อ 30
กระทู้ 31

กระทู้ล่าสุด โดย bangjak
ใน รพ.สต.บ้านบางจากส่งเบิกว...
เมื่อ เมษายน 20, 2018, 10:29:22 am

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ อนามัยเจริญพันธุ์

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 536
ใน รายงานการประชุมทีมRH ประ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 04, 2014, 01:11:11 pm

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ป่วยนอก

หัวข้อ 0
กระทู้ 0
บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ป่วยใน

หัวข้อ 0
กระทู้ 0
บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ สนับสนุน

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 608
ใน Re: รายงานการประชุมประจำ...
เมื่อ พฤศจิกายน 28, 2012, 11:59:00 am

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ การเงินและบัญชี

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 104
ใน ประกาศ พิมพ์แทนการเขียนด...
เมื่อ มิถุนายน 19, 2013, 11:31:37 am

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ทดสอบ
เมื่อ กันยายน 07, 2015, 06:50:58 pm

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการ ศอ.11

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะกรรมการบริหาร ศอ.11

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 601
ใน คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริ...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2013, 11:28:42 am

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการ

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 570
ใน Re: คำสั่งแต่งตั้งกรรมกา...
เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2012, 10:16:27 am

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 204
ใน Re: คำสั่งแต่งตั้งกรรมกา...
เมื่อ พฤศจิกายน 07, 2012, 04:17:38 pm

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะกรรมการสื่อสารสาธารณะ

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 601
ใน คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสื่...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2013, 11:37:15 am

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ
ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะกรรมการพัฒนาศูนย์น่าอยู่ผู้คนน่ารัก

หัวข้อ 1
กระทู้ 1

กระทู้ล่าสุด โดย 532
ใน สรุปกิจกรรม 5 ส ประจำเดื...
เมื่อ มีนาคม 19, 2014, 10:46:42 pm

บอร์ดย่อย: นโยบายสาธารณะ, รายงานการประชุมประจำเดือน, องค์ความรู้, การสื่อสารประชาสัมพันธ์, ข้อเสนอแนะ

ข้อมูล-รายงาน

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลตัวชี้วัด

หัวข้อ 0
กระทู้ 0
บอร์ดย่อย: แบบฟอร์ม/แบบรายงาน, รายงานสถานการณ์
ไม่มีกระทู้ใหม่ กพร.

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 617
ใน Re: รายงานผลการดำเนินงาน...
เมื่อ เมษายน 03, 2014, 11:11:40 am

บอร์ดย่อย: มาตรฐาน/คู่มือ, KPI/สรุปสถานการณ์ประจำเดือน, รายงานการประชุม, หลักฐานประกอบ SAR_CARD
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลจากแบบรายงานอื่น

หัวข้อ 32
กระทู้ 244

กระทู้ล่าสุด โดย 103
ใน Re: รายงานผลการดำเนินงาน...
เมื่อ ตุลาคม 11, 2013, 11:16:59 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ รางวัลชีวิต

หัวข้อ 6
กระทู้ 9

กระทู้ล่าสุด โดย 503
ใน รางวัลชีวิต ward 56
เมื่อ ธันวาคม 19, 2013, 08:03:12 am

บอร์ดย่อย: รายงานการประชุม
ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่งข่้อมูลจากแบบรายงานระบบเมล์

หัวข้อ 1
กระทู้ 1

กระทู้ล่าสุด โดย peanurn
ใน รพ.สต.บ้านเปี๊ยะเนิน ส่ง...
เมื่อ ตุลาคม 10, 2013, 03:18:28 pm

อื่นๆ

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
* PSO-R11 (เก่า)

1651 Redirects
* กรุณาอ่าน..การใช้งานระบบใหม่

ทุกท่านโปรดอ่าน

497 Redirects
ไม่มีกระทู้ใหม่ แจ้งประชุม

หัวข้อ 1
กระทู้ 10

กระทู้ล่าสุด โดย 561
ใน Re: เชิญเข้าร่วมประชุม ก...
เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2012, 03:40:50 pm

สถานีอนามัย

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ บางมูลนาก

หัวข้อ 2
กระทู้ 2

กระทู้ล่าสุด โดย bangmoonnak
ใน บางมูลนาก ขอนำส่งรายงาน ...
เมื่อ เมษายน 26, 2018, 02:44:49 pm

บอร์ดย่อย: เบิกจ่ายยา, เรื่องรายงาน, เรื่องทั่วไป
ไม่มีกระทู้ใหม่ บางจาก

หัวข้อ 2
กระทู้ 2

กระทู้ล่าสุด โดย 572
ใน แจ้งปิดคลังยาเพื่อตรวจสอ...
เมื่อ สิงหาคม 14, 2014, 01:37:34 pm

บอร์ดย่อย: เบิกจ่ายยา, เรื่องรายงาน, เรื่องทั่วไป
ไม่มีกระทู้ใหม่ วัดลาว

หัวข้อ 4
กระทู้ 4

กระทู้ล่าสุด โดย wadlao
ใน เบิกยา สค 58
เมื่อ สิงหาคม 03, 2015, 10:56:42 am

บอร์ดย่อย: เบิกจ่ายยา, เรื่องรายงาน, เรื่องทั่วไป
ไม่มีกระทู้ใหม่ แสงวิมาน

หัวข้อ 2
กระทู้ 3

กระทู้ล่าสุด โดย 572
ใน แจ้งปิดคลังยาเพื่อตรวจสอ...
เมื่อ สิงหาคม 14, 2014, 01:38:19 pm

บอร์ดย่อย: เบิกจ่ายยา, เรื่องรายงาน, เรื่องทั่วไป
ไม่มีกระทู้ใหม่ บางบูชา

หัวข้อ 3
กระทู้ 4

กระทู้ล่าสุด โดย 572
ใน แจ้งปิดคลังยาเพื่อตรวจสอ...
เมื่อ สิงหาคม 14, 2014, 01:38:42 pm

บอร์ดย่อย: เบิกจ่ายยา, เรื่องรายงาน, เรื่องทั่วไป
ไม่มีกระทู้ใหม่ บางใหญ่

หัวข้อ 6
กระทู้ 6

กระทู้ล่าสุด โดย bangyai
ใน เบิกยาประจำเดือนตุลาคม
เมื่อ ตุลาคม 27, 2015, 11:11:51 am

บอร์ดย่อย: เบิกจ่ายยา, เรื่องรายงาน, เรื่องทั่วไป
ไม่มีกระทู้ใหม่ เปี๊ยะเนิน

หัวข้อ 6
กระทู้ 6

กระทู้ล่าสุด โดย 572
ใน แจ้งปิดคลังยาเพื่อตรวจสอ...
เมื่อ สิงหาคม 14, 2014, 01:39:23 pm

บอร์ดย่อย: เบิกจ่ายยา, เรื่องรายงาน, เรื่องทั่วไป
ไม่มีกระทู้ใหม่ CUP

เรื่องแจ้งจากรพ.ส่งเสริมสุขภาพ

หัวข้อ 22
กระทู้ 27

กระทู้ล่าสุด โดย bangjak
ใน ขอเบิกยาเพิ่มเติมค่ะ
เมื่อ พฤศจิกายน 08, 2016, 11:46:57 am

บอร์ดย่อย: เบิกจ่ายยา, เรื่องรายงาน, เรื่องทั่วไป, รายงานการประชุม

การบริหารเวชภัณฑ์

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์

ระบบส่งเรื่องการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ทั้งหมด

หัวข้อ 113
กระทู้ 449

กระทู้ล่าสุด โดย 570
ใน Re: รายการซื้อยา เม.ย.61
เมื่อ เมษายน 26, 2018, 03:26:58 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์

หากจะเบิกเวชภัณฑ์อละจ่าย ขอให้ใช้ ฟอรั่มนี้

หัวข้อ 867
กระทู้ 939

กระทู้ล่าสุด โดย bangmoonnak
ใน รพ.สต.บ้านบางมูลนาก ขอส...
เมื่อ เมษายน 26, 2018, 02:50:20 pm

สรุปบัญชีลงเวลาปฎิบัติราชการ

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ พัฒนาวิชาการ

หัวข้อ 27
กระทู้ 525

กระทู้ล่าสุด โดย 217
ใน Re: การมาปฏิบัติงานเดือน...
เมื่อ พฤษภาคม 07, 2015, 10:13:45 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ จัดการความรู้

หัวข้อ 54
กระทู้ 723

กระทู้ล่าสุด โดย 712
ใน Re: รายงานการปฏิบัติงานเ...
เมื่อ กันยายน 03, 2015, 01:35:35 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ออกกำลังกาย

หัวข้อ 47
กระทู้ 962

กระทู้ล่าสุด โดย 992
ใน Re: สรุปบัญชีลงเวลาปฏิบั...
เมื่อ สิงหาคม 31, 2016, 12:21:42 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ แม่และเด็ก

หัวข้อ 2
กระทู้ 28

กระทู้ล่าสุด โดย 525
ใน Re: รายงานการลาปี2557
เมื่อ มกราคม 31, 2014, 09:48:05 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ อนามัยเจริญพันธุ์

หัวข้อ 23
กระทู้ 403

กระทู้ล่าสุด โดย 536
ใน สรุปวันลาRHมิถุนายน57
เมื่อ กรกฎาคม 02, 2014, 01:45:53 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ป่วยนอก

หัวข้อ 67
กระทู้ 1376

กระทู้ล่าสุด โดย 572
ใน Re: รายงานมาราชการเดือนเ...
เมื่อ เมษายน 25, 2018, 03:38:58 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้ป่วยใน

หัวข้อ 41
กระทู้ 53

กระทู้ล่าสุด โดย 514
ใน สรุปวันลาประจำเดือน ธ.ค....
เมื่อ มกราคม 06, 2016, 09:11:55 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนับสนุน

หัวข้อ 64
กระทู้ 1283

กระทู้ล่าสุด โดย 606
ใน Re: รายงานการปฏิบัติงานร...
เมื่อ เมษายน 18, 2018, 09:53:59 am

ไม่มีกระทู้ใหม่ การเงินและบัญชี

หัวข้อ 67
กระทู้ 1386

กระทู้ล่าสุด โดย 110
ใน Re: บัญชีลงเวลาปฎิบัติรา...
เมื่อ เมษายน 24, 2018, 08:08:10 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวข้อ 8
กระทู้ 134

กระทู้ล่าสุด โดย 617
ใน Re: บัญชีลงเวลาปฎิบัติรา...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2014, 03:37:52 pm

ทีมพัฒนาโรงพยาบาล

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(HA)

หัวข้อ 0
กระทู้ 0
บอร์ดย่อย: PCT1, PCT2, PCT3, IC, Risk Management, ระบบยา, ระบบเวชระเบียน, QA

HOSxP

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ คู่มือการใช้งาน

หัวข้อ 21
กระทู้ 22

กระทู้ล่าสุด โดย 610
ใน แผนพัฒนากระบวนการคุณภาพ ...
เมื่อ มิถุนายน 17, 2013, 01:52:23 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ เอกสารอ้างอิง

หัวข้อ 5
กระทู้ 8

กระทู้ล่าสุด โดย 536
ใน Re: Powerpoint-แนวทางระบ...
เมื่อ กันยายน 06, 2013, 02:51:01 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หัวข้อ 1
กระทู้ 2

กระทู้ล่าสุด โดย 572
ใน Re: การพัฒนาโปรแกรมหรือร...
เมื่อ มิถุนายน 26, 2013, 03:52:47 pm

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ 3
กระทู้ 3

กระทู้ล่าสุด โดย 610
ใน โปรแกรมตรวจสอบเบื้องต้น ...
เมื่อ มิถุนายน 10, 2013, 11:16:13 am

ระบบติดตาม HDC-service

สถานะ บอร์ด หัวข้อ และ กระทู้ กระทู้ล่าสุด
ไม่มีกระทู้ใหม่ MCH

หัวข้อ 2
กระทู้ 2

กระทู้ล่าสุด โดย 611
ใน ตัวอย่าง ... ส่งรายงาน
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2018, 12:50:42 pm

บอร์ดย่อย: 1.ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์, 2.ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม, 3.ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42เดือน ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการ, 4.ร้อยละ เด็ก เด็ก9,18,30,42เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรก), 5.ร้อยละเด็กฯมีพัฒนาการ สงสัย ล่าช้าได้รับการกระตุ้นติดตาม, 6.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย, 7.ร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ, 8.ร้อยละ เด็ก0-5ปีสูงดีสมส่วน, 9.ร้อยละเด็ก3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก, 10.ร้อยละเด็ก 3 ปีปราศจากฟันน้ำนมผุ(caries free)
ไม่มีกระทู้ใหม่ วัยเรียน

หัวข้อ 0
กระทู้ 0
บอร์ดย่อย: 1.อัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ, 2.อัตราการคัดกรองเด็ก 12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (ป.6), 3.อัตรานักเรียนสูงดีสมส่วน , 4.อัตรานักเรียนเริ่มอ้วนและอ้วน, 5.เด็ก 12 ปี ฟันดีไม่ผุ ( cavity free), 6.อัตรานักเรียนผอม (น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์), 7.อัตรานักเรียนเตี้ย (ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)
ไม่มีกระทู้ใหม่ วัยรุ่น

หัวข้อ 0
กระทู้ 0
บอร์ดย่อย: 1.อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี, 2.ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุ<20 ปี, 3.ร้อยละหญิงอายุ15-19ปีหลังคลอดหรือแท้งได้รับการคุมกำเนิด, 4.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ < หรือ เท่ากับ 12 สัปดาห์, 5.ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม
ไม่มีกระทู้ใหม่ วัยทำงาน

หัวข้อ 0
กระทู้ 0
บอร์ดย่อย: 1.คัดกรองเบาหวาน, 2.คัดกรองความดันโลหิตสูง, 3.เบาหวานรายใหม่ , 4.ความดันโลหิตสูงรายใหม่, 5.วัยทำงานมีค่า BMI ปกติ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ผู้สูงอายุ

หัวข้อ 0
กระทู้ 0
บอร์ดย่อย: 1.คัดกรอง ADL , 2.กลุ่มติดสังคม , 3.กลุ่มติดเตียง, 4.คัดกรองADL อายุ 74 ปี , 5.กลุ่มติดสังคมอายุ 74 ปี , 6.กลุ่มติดเตียงอายุ 74 ปี , 7.คัดกรองADL อายุ 80 ปี , 8.กลุ่มติดสังคมอายุ 80 ปี , 9.กลุ่มติดเตียง อายุ 80 ปี
ไม่มีกระทู้ใหม่ สิ่งแวดล้อม

หัวข้อ 0
กระทู้ 0

กระทู้ล่าสุด โดย 306
ใน โรคพิษสารกำจัดศัตรูพืช จ...
เมื่อ มีนาคม 05, 2018, 10:01:08 pm

บอร์ดย่อย: 1.อัตราป่วยโรคอุจาระร่วง(ต่อแสนประชากร), 2.อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก(ต่อแสนประชากร) , 3.อัตราป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ(ต่อแสนประชากร) , 4.อัตราป่วยจากพิษสารกำจัดศัตรูพืช(ต่อแสนประชากร) , 5.อัตราป่วยโรคการได้ยินเสื่อมจากเสียง(ต่อแสนประชากร)

PSO-R11 - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

posts Re: รายการซื้อยา เม.ย.61 user 570 (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์) time เมษายน 26, 2018, 03:26:58 pm
posts Re: รายการซื้อยา เม.ย.61 user 570 (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์) time เมษายน 26, 2018, 02:52:49 pm
posts รพ.สต.บ้านบางมูลนาก ขอส่งผลวัคซีน เมย61 ,ขอเบิก พค 61 user bangmoonnak (เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์) time เมษายน 26, 2018, 02:50:20 pm
posts Re: ส่งเบิกวัคซีน รพ.สต.รายเดือน user bangmoonnak (เรื่องทั่วไป) time เมษายน 26, 2018, 02:47:15 pm
posts บางมูลนาก ขอนำส่งรายงาน ผลการให้วัคซีน ประจำเดือน เมษายน 2561 ,ขอเบิก พค2561 user bangmoonnak (เรื่องรายงาน) time เมษายน 26, 2018, 02:44:49 pm
posts Re: รายงานมาราชการเดือนเมษายน user 572 (ผู้ป่วยนอก) time เมษายน 25, 2018, 03:38:58 pm
posts Re: บัญชีลงเวลาปฎิบัติราชการ ประจำเดือน เมษายน 2561 user 110 (การเงินและบัญชี) time เมษายน 24, 2018, 08:08:10 pm
posts เบิกยาคลังยาย่อย610424 user 558 (เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์) time เมษายน 24, 2018, 03:55:43 pm
posts Re: รายงานมาราชการเดือนเมษายน user 572 (ผู้ป่วยนอก) time เมษายน 24, 2018, 03:11:50 pm
posts Re: รายงานมาราชการเดือนเมษายน user 572 (ผู้ป่วยนอก) time เมษายน 23, 2018, 03:53:03 pm
posts Re: บัญชีลงเวลาปฎิบัติราชการ ประจำเดือน เมษายน 2561 user 110 (การเงินและบัญชี) time เมษายน 23, 2018, 03:23:14 pm
posts รพ.สต.บ้านวัดลาวส่งเบิกยาเดือน พฤษภาคม 2561 user wadlao (เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์) time เมษายน 23, 2018, 02:36:55 pm
posts จัดซื้อวัสดุ-เวชภัณฑ์ 610057-58 user 538 (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์) time เมษายน 23, 2018, 10:13:56 am
posts Re: บัญชีลงเวลาปฎิบัติราชการ ประจำเดือน เมษายน 2561 user 110 (การเงินและบัญชี) time เมษายน 20, 2018, 04:45:42 pm
posts Re: บัญชีลงเวลาปฎิบัติราชการ ประจำเดือน เมษายน 2561 user 110 (การเงินและบัญชี) time เมษายน 20, 2018, 04:45:20 pm
posts Re: บัญชีลงเวลาปฎิบัติราชการ ประจำเดือน เมษายน 2561 user 110 (การเงินและบัญชี) time เมษายน 20, 2018, 04:45:01 pm
posts Re: บัญชีลงเวลาปฎิบัติราชการ ประจำเดือน เมษายน 2561 user 110 (การเงินและบัญชี) time เมษายน 20, 2018, 04:44:45 pm
posts Re: รายงานมาราชการเดือนเมษายน user 572 (ผู้ป่วยนอก) time เมษายน 20, 2018, 03:06:30 pm
posts รพ.สต. บ้านแสงวิมาน เบิกยาเดือน เม.ย.61 (รอบที่ 2) user sangviman (เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์) time เมษายน 20, 2018, 11:46:12 am
posts รพ.สต.บ้านบางจากส่งเบิกวัคซีน เดือน พ.ค.61 user bangjak (การสื่อสารประชาสัมพันธ์) time เมษายน 20, 2018, 10:29:22 am
posts รพ.สต.บ้านแสงวิมาน ขอส่งเบิกวัคซีนเด็ก ในเดือน พฤษภาคม 2561 user sangviman (การสื่อสารประชาสัมพันธ์) time เมษายน 20, 2018, 10:11:29 am
posts รพ.สต.บ้านบางบูชา เบิกยา เม.ย.61 user bangbucha (เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์) time เมษายน 19, 2018, 03:56:06 pm
posts Re: รายงานมาราชการเดือนเมษายน user 572 (ผู้ป่วยนอก) time เมษายน 19, 2018, 03:38:34 pm
posts เบิกยาประจำเดือนเมษายน 2561 user bangyai (เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์) time เมษายน 19, 2018, 10:09:47 am
posts Re: รายงานมาราชการเดือนเมษายน user 572 (ผู้ป่วยนอก) time เมษายน 18, 2018, 03:17:34 pm
posts Re: รายงานมาราชการเดือนเมษายน user 572 (ผู้ป่วยนอก) time เมษายน 18, 2018, 03:17:10 pm
posts Re: ส่งเบิกวัคซีน รพ.สต.รายเดือน user wadlao (เรื่องทั่วไป) time เมษายน 18, 2018, 02:36:30 pm
posts Re: ส่งเบิกวัคซีน รพ.สต.รายเดือน user peanurn (เรื่องทั่วไป) time เมษายน 18, 2018, 02:23:42 pm
posts Re: รายการซื้อยา เม.ย.61 user 570 (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์) time เมษายน 18, 2018, 12:39:19 pm
posts Re: รายงานการปฏิบัติงานราชการประจำเดือนเมษายน 2561 user 606 (สนับสนุน) time เมษายน 18, 2018, 09:53:59 am

ผู้ใช้งานขณะนี้

12 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 22. ออนไลน์มากที่สุด: 86 (ธันวาคม 07, 2015, 01:28:15 pm)

สถิติการใช้งานฟอรั่ม

18786 กระทู้ ใน 3948 หัวข้อ โดย 146 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: 519
กระทู้ล่าสุด: "Re: รายการซื้อยา เม.ย.61" ( เมษายน 26, 2018, 03:26:58 pm )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]