Welcome, บุคคลทั่วไป!!
follow us on... Facebook youtube rss

ผู้เขียน หัวข้อ: การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบกับระบบ GFMIS  (อ่าน 9557 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ 116

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 46
  • ดูรายละเอียด
การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบกับระบบ GFMIS
การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีกับระบบ GFMIS เพื่อให้การดำเนินงานทางบัญชีในระบบ GFMIS มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง สามารถติดตาม ตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน จึงได้มีการจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ ดังนี้
1. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
2. ทะเบียนคุมเงินที่เบิกจากคลัง
3. ทะเบียนคุมใบสำคัญค้างจ่าย
4. ทะเบียนคุมเจ้าหนี้บุคคลภายนอก
5. ทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินฝากคลัง
6. ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
    -  งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (กรณีไม่ตรงกับรายงานของธนาคาร)
7. ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
    -  งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (กรณีไม่ตรงกับรายงานของธนาคาร)
8. ทะเบียนคุมเงินสดคงเหลือประจำวัน
9. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
10. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
11. ทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล
12. ทะเบียนคุมการรับและนำส่งรายได้แผ่นดิน
13. ทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร
ซึ่งแต่ละทะเบียนคุม ผู้รับผิดชอบต้องลงทะเบียนคุมรายการที่เกิดขึ้นประจำวันให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถตรวจสอบได้ ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน หรือตรวจสอบประจำวันได้ และต้องมียอดถุกต้องตรงกันกับในระบบ GFMIS ถ้าข้อมูลไม่ตรงกันต้องหาสาเหตุข้อผิดพลาด และปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องต่อไปออฟไลน์ 110

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 687
  • ดูรายละเอียด
Re: การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบกับระบบ GFMIS
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 08:59:21 am »
การลงทะเบียนคุมเงินที่เบิกจากคลังของเงินบำรุงฝากคลังและทะเบียนคุมเงินที่เบิกจากคลังหมวดงบประมาณสามารถตรวจสอบกับรายงานประจำวันในระบบGFMIS ได้เป็นปัจจุบันทุกวันที่มีการวาง ขบ.เบิกเงิน
ผู้แชร์/...สุพัตตรา...

ออฟไลน์ 117

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 163
  • ดูรายละเอียด
Re: การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบกับระบบ GFMIS
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2013, 01:53:40 pm »
การทำทะเบียนคุมหลักฐานเบิกเงิน (ขบ.)
กล่าวคือเมื่อการเงินได้ทำการเบิกเงินในระบบ GFMIS ซึ่งประกอบด้วย เงินงบประมาณ  เงินบำรุง เงินนอกงบประมาณ ฯ เจ้าหน้าที่มีหน้าวาง ขบ. เมื่อทำ
รายการวาง ขบ.เสร็จจะต้องลงทะเบียนคุม PASS BOOK ตามระเบียบการคลังที่กำหนด แล้วนำเสนอผู้อนุมัติ 1 ,อนุมัติ 2 และเสนอผู้บริหารอนุมัติผู้เบิกเงิน
ทะเบียนคุมหลักฐาน(ขบ.) คุมไว้เพื่อตรวจสอบรายงานการเบิกจ่ายประจำวัน  รายงานประจำสัปดาห์  และรายงานประจำเดือน ซึ่ง รายงานประจำเดือนคลัง
จังหวัดจะส่งมาให้การเงินตรวจสอบความถูกต้องในการเบิกเงินประจำเดือน นั้น ๆ ด้วย

กัณหา  ร่วมแชร์ค่ะ

ออฟไลน์ 108

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 39
  • ดูรายละเอียด
Re: การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบกับระบบ GFMIS
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2013, 11:07:22 am »
เห็นด้วยกับ(116) เพราะว่าการทำทะเบียนคุมหลักฐานการเบิกเงิน (ขบ) ต่างๆนั้น ทำให้ตรวจสอบหลักฐานขบ
ได้ง่ายขึ้น และได้ทำตามขั้นตอนที่คลังได้กำหนดไว้ เพราะรายงายประจำเดือนคลังจังหวัดได้ส่งมาให้การเงินตรวจ
สอบความถูกต้อง และได้รายงานนำส่งคลังให้ทราบว่าได้ถูกต้องหรือเปล่า

จันทนา  (ร่วมแชร์)

ออฟไลน์ 118

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 57
  • ดูรายละเอียด
Re: การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบกับระบบ GFMIS
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2013, 04:23:42 pm »
การลงทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ,นอกงบประมาณ
ได้มีการจัดทำสมุดคุมเรียบร้อยเริ่มตั้งแต่ 1.การคุมเลขใบยืม
                                                 2.การลงทะเบียนคุมลูกหนี้เมื่อมีการจ่ายเงินณ วันนั้นๆ เพื่อความถูกต้องในการเช็คบัญชี
                                                 3.ลงเมื่อมีการเคลียร์เงินสด
                                                 4.ลงเมื่อมีการเคลียร์ใบสำคัญหมดหนี้ค้างชำระ

                                                               ปณพร  ผู้แชร์

ออฟไลน์ 116

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 46
  • ดูรายละเอียด
Re: การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบกับระบบ GFMIS
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2013, 01:07:07 pm »
สรุปเรื่อง การจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบกับระบบ GFMIS