Welcome, บุคคลทั่วไป!!
follow us on... Facebook youtube rss

ผู้เขียน หัวข้อ: แชร์การขับเคลื่อน DHS  (อ่าน 5211 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ 537

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 107
  • ดูรายละเอียด
แชร์การขับเคลื่อน DHS
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2013, 09:36:01 am »
ขอร่วมแสดงความคิดเห็น...........การขับเคลื่อน  DHS
แนวทางการขับเคลื่อน  DHS และการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ( HPH )
         ได้พยายามหาเอกสารและแนวทางการขับเคลื่อน  DHS   และการพัฒนากับบันได  5  ขั้น  ซึ่งพิจารณาดูแล้วเหมือนกับรูปแบบการขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   และเป็นการประเมินที่ค่อนข้างจะมีการบูรณาการมากที่สุดในวันประเมิน  รายละเอียดมี  7  องค์ประกอบ    และเป็นงานคุณภาพที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพที่ต้องอาศัยข้อมูล  ส่วนใหญ่ในการนำเสนอจะเป็นภาพอำเภอ  เป็นการทำงานของ  คปสอ. ส่วนใหญ่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะเป็นประธาน   เสนอข้อมูลทั่วไป   ปัญหาของพื้นที่  (  ปัญหาโรคทางระบาดวิทยา  คือ  ไข้เลือดออก   มาเลเรีย  อุจจาระร่วง………….10  อันดับ  ,  Top five  ที่มารับบริการ OPD  &  Admitted IPD  หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม  )  มีกระบวนการแก้ไขปัญหา  ตั้งแต่การจัดประชุมจัดทำแผนระดับอำเภอ  และอาศัยข้อมูลจากเวทีประชาคม   ซึ่งมีหลากหลายแนวที่ได้มาซึ่งแผนที่ตอบปัญหาความต้องการตามบริบทของพื้นที่   มีกระบวนการสนับสนุนงบประมาณในด้านต่าง ๆ  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถที่จะตอบสนองต่องานหรือปัญหา   มีระบบการสื่อสาร ระบบข้อมูลทั้งในโรงพยาบาลและเครือข่าย   แล้วมาจัดทำแ ผนปฏิบัติการสู่เครือข่าย  คือ  รพ.สต.  อปท.   แกนนำ   อสม. ฯลฯ   ติดตามประเมินผลเป็นระยะ   ส่วนใหญ่การประชุม  คปสอ. ในแต่ละเดือน   และผลจะเป็นเชิงกระบวนการ   ( สามารถบูรณาการ  HA  การทำ  CQI  หลายๆ  ครั้ง  หรือ  PDCA , R2R   เป็นกลไกลในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง )  และ เครือข่ายต่าง ๆ  จะเข้ามาในวันรับการประเมิน  เช่น  สสอ.  อปท. อสม. โรงเรียน   ประธานชมรมต่างๆ  ฯลฯ  และผู้อำนวยการโรงพยาบาล   ทีมนำ  ตัวแทนฝ่ายต่างๆ  ของโรงพยาบาล   
         ทีมประเมิน  ประกอบด้วยศูนย์อนามัย   สคร. ( อาชีวอนามัย  เหล้า  บุหรี่   นคม. )   และผู้รับผิดชอบจากจังหวัดเป็นผู้สังเกตการ  การประเมินจะเห็นหรือสังเกตได้ถึงการทำงานเชิงบูรณาการทั้งภายในโรงพยาบาลและเครือข่ายว่ามีมากน้อยเพียงไร   จากการนำเสนอและการเชื่อมโยงคำถามของทีมประเมิน  ระบบการเชื่อมโยง   การบริหารจัดการเชิงระบบ   และส่วนมากจะเห็นภาพการทำงานของอำเภอนั้น ๆ  ในหลาย ๆ โครงการ  และในภาพสรุป   มีการพูดคุยเสนอแนะในสิ่งที่คิดว่าเหมาะสมและตอบสนองต่อการแก้ปัญหาอาจจะเป็นเชิงกระบวนการพัฒนาในด้านต่างๆ   แต่จากการตั้งข้อสังเกต   ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดก็จะไม่ค่อยทราบการทำงานของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่   คิดว่าน่าจะเป็นรอยเชื่อมระหว่างจังหวัดกับอำเภอที่มีช่องว่าง   และสังเกตในแนวทางของ  DHS   สรพ.  ผู้เป็นผู้ประเมิน  HA  กำลังจะเอาไปพัฒนาเพื่อการประเมินคุณภาพของสถาบันในอนาคต
                    สายใจ  โฆษิตกุลพร   ขอร่วมเสนอแนะแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนในระดับต่าง ๆ

อย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว  ทำใจให้ว่าง  ปล่อยวางให้ได้  จะได้มีที่ว่าง ไว้รองรับแต่สิ่งดี ๆ

ออฟไลน์ 537

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 107
  • ดูรายละเอียด
Re: แชร์การขับเคลื่อน DHS
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2013, 09:47:03 am »
ข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน. ในหลักการกระบวนการ. แต่ขอขยายความนิดนะครับเพื่อให้ลองพิจารณาคือ
1 ข้อตกลงเรื่ององค์กร ระดับอำเภอที่เราได้ตกลงกันที่ ขนอม. คือ. รพช. สสอ. และ รพสต. ซึ่งในความหมายของ รพ .ส่งเสริมสุขภาพ. ลองดูอีกครั้งว่า รพ ฺส่งเสริมสุขภาพ ที่เราไปประเมิน หมายถึงอะไร? และ DHS. หมายถึงอะไร?
2. จริงๆแล้ว กระบวนการสำคัญที่เราต้องมาวิเคราะห์ และทำความเข้าใจเพื่อจะบูรณาการหรือใช้เป็นข้อเสนอแนะในการประเมินนั้นมี ดังนี้. _. DHS. , SLM. ( ของ อาจารย์ อมร ). , อำเภอสุขภาพดี. 80ปี ( เฉพาะด้าน อำนวยการและด้านกระบวนการคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์ ). และหากเพิ่มของ. รพ.ส่งเสริมสุขภาพด้วย. ก็จะเป็นการดี เพราะว่าจะทำให้เรามีความหลากหลายและให้ข้อเสนอแนะที่เชื่อมโยงมากยิ่งขึ้น. ดังนั้นหากมีเวลา น่าจะมาดู เพื่อจัดหมวดหมู่ให้เหมาะสมเพื่อใช้กับสถานการณ์ต่างๆก็จะทำให้พวกเราเป็นผู้นิเทศ. และประเมิน. ที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น. ลองนัดวันที่พร้อมๆกันมาทำความเข้าใจกันสักวันนะครับ หากเป็นวันเสาร์ _ อาทิตย์. ก็จะเป็นการดี. เพราะว่าอยู่กันพร้อมๆ.
3. อำเภอสุขภาพดี. คือ. การรวม. กระบวนการ. ความร่วมมือระหว่างเครือข่าย. และผลผลิต ของการดำเนินงาน. ที่ส่งผลให้ ปชช มีสุขภาพดี เชิงประจักษ์. มาบ่งบอกถึงสมรรถนะของ. องค์กรต่างๆในอำเภอ นั้นๆ ว่าทำงานได้ผลสัมฤทธิ์ระดับใด. โดยคิดว่าในส่วนของ HA นั้นส่วนใหญ่แล้ว. จะเน้นเฉพาะกระบวนการ. ไม่เน้นผลลัพธ์.หรือผลกระทบ มากมายนัก. และของ. รพ.ส่งเสริมสุขภาพ. นั้นไม่แน่ใจว่าจะดูในภาพรวมของอำเภอหรือไม่. ในด้านผลสัมฤทธิ ของสุขภาพ. ของ ปชช. ทั้งอำเภอเมื่อเทียบเคียงกับมาตรฐาน. ( ชึ่งตอนนี้คือ. 8 flag. Sheet) และองค์ ประกอบ. หลัก. ด้านกระบวนการ.ลองนำมาเปรียบเทียบดู. เพราะดูแล้วจะเป็นเชิงปริมาณเป็นส่วนมาก. แต่ผมอาจจะดูผิดก็ได้
4 คิดว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่ได้นำประเด็นนี้มาพิจารณา. เพราะว่านี้คือการทำงานคุณภาพ. และบูรณาการมาตรฐาน เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะของเรา.ในการเป็นผู้นิเทศ. และประเมินผลในอนาคต. และน่าจะโพสใน intranet ด้วยเพื่อให้เกิดการเติมเต็มและทำความเข้าใจร่วมกัน

"เป้าหมายร่วมกัน ภายใต้พันธสัญญา ของความเป็นเพื่อน และพี่ๆน้อง". ของพวกเรา ทีม ชมรมศูนย์อนามัย
ไกรวุฒิ. ก้วนหิ้น

อย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว  ทำใจให้ว่าง  ปล่อยวางให้ได้  จะได้มีที่ว่าง ไว้รองรับแต่สิ่งดี ๆ

ออฟไลน์ 537

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 107
  • ดูรายละเอียด
Re: แชร์การขับเคลื่อน DHS
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2013, 10:22:01 am »
จากการเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม  การขับเคลื่อน  DHS  จังหวัดพังงา   ภูเก็ต   ศูนย์วิชาการควรจะศึกษาเครื่องมือคุณภาพและทำความเข้าใจ  เช่น  HA  QA  HPH  HNQA  ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาภายในองค์กรเพื่อสอดรับกับการทำงานต่างๆ เช่น  HA  HPH  ฯลฯ  กระบวนการพัฒนาคนก็จะเหมือนกัน  HA  เน้นคุณภาพบริการ  ทีม PCT  ที่จะดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมหรือทีมสหสาขาวิชาชีพ   เช่นเด๊ยวกับ HPH  จะเชื่อมโยงการทำงานไปสู่ชุมชน  ภาคีเครือข่าย  เพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพ  การส่งเสริม  สิ่งแวดล้อมในชุมชน  และการจัดทำแผนในชุมชนเกือบทุกที่จะมีข้อมูลจากโรงพยาบาลสะท้อนกลับเพื่อจัดการชุมชน  และจะจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์  มีการสร้างมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาหรือความต้องการของพื้นที่  ย้อนมอง  DHS  จะเริ่มโดยกลุ่มวัยอันใดอันหนึ่งก็ไม่น่าจะต้อออกแรงมาก  เพียงชี้แนะแนวทางให้เครือข่ายภายในอำเภอไปเชื่อมกับโรงพยาบาลระดับต่างๆ  เพราะตัวโรงพยาบาลทำงานคุณภาพหลากหลาย  และเราอย่าไปเสนอโครงการ DHS  แยก  เพราะในการทำคุณภาพเชิงบูรณาการ  หากไม่ครอบคลุมทั้งอำเภอก็ความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการซึ่งมีข้อมูลพร้อม  ศักยภาพดีหลากหลาย  เน้นงานเชิงรุกมากขึ้น การจัดทำแผนแก้ไขปัญหาสามารถจะชี้เป้าหมายเฉพาะได้  เช่น การฝากครรภ์เร็ว  ตัวที่เราเน้นคือการขับเคลื่อน  MCH  Board   เนื่องจากเป็นพื้นที่แล้วไม่ควรจะทำแผนแบบทั่วไป  ลอย ๆ  กว้างๆ  เช่น  การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงบริการ  ฯลฯ  มีกองทุนสุขภาพเข้ามาในโครงการ  หรือ จาก  สสส. ที่หลากหลาย   หากมาดูบันได  5  ขั้น  ของ DHS  หากการบริหารจัดการในอำเภอเชื่อมโยงโดยเฉพาะ  สสอ. ก็มองภาพอาจจะอยู่ในขั้น  3-4 
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 22, 2013, 10:30:23 am โดย 537 »
อย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว  ทำใจให้ว่าง  ปล่อยวางให้ได้  จะได้มีที่ว่าง ไว้รองรับแต่สิ่งดี ๆ

ออฟไลน์ 216

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 64
  • ดูรายละเอียด
Re: แชร์การขับเคลื่อน DHS
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 09, 2013, 01:29:17 pm »
          การขับเคลื่อนการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System: DHS)
         **********************************************************
               ทางทีมวิชาการสามารถนำแนวทางการพัฒนาอำเภอสุขภาพดี ๘๐ ปียังแจ๋ว เข้าไปในระบบตรวจราชการปกติ ประจำปี ๒๕๕๖ ในตัวชี้วัดที่ ๒๑๕.๑ การบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ  (DHS) และได้รวบ ตัวชี้วัดที่อีก ๒ ตัวเข้ามาด้วย ในเรื่อง ตำบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน และการพัฒนา อสม. เชี่ยวชาญ รวมทั้งประเด็นปัญหาสุขภาพของพื้นที่แต่ละอำเภอในการว่างเป้าหมายในการพัฒนา โดยใช้การขับเคลื่อนผ่าน DHS ซึ่งสามารถผลักดันให้เป็นผลงานเด่นระดับเขต ๑๑ โดยมีผู้ตรวจราชการและสาธารณสุขนิเิทศก์ เป็นผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนที่ในการดำเินินงานภาพของเขต โดยมีแนวทางการทำความเข้าใจ ดังนี้

               ในการหยิบยกประเด็นเพื่อทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ เห็นความสำคัญนั้น สามารถสรุปเนื้อหาและประเด็นการพูดคุย ดังนี้
                จากแนวทางนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จด้านสุขภาพของประชาชนตามกลุ่มวัย (อัตราป่วย / อัตราตาย) และกำหนดเป้าหมายในระยะ ๑๐ ปี  ที่จะให้คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า ๘๐ ปี  และ มีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีไม่น้อยกว่า ๗๒ ปี  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในประเด็นการพัฒนา การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปที่ การบริหารจัดการเครือข่ายระดับอำเภอ (District Health System :DHS) จึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ที่คาดหวังให้เกิดการรวมตัวของแกนนำภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่ภาคสาธารณสุข (สสอ. /รพช.)  ภาครัฐอื่นๆ (การศึกษา / มหาดไทย /พัฒนาสังคม) ภาคท้องถิ่น และ แกนนำภาคประชาชน (อสม. / แกนนำชมรม)  เพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการ มีส่วนร่วมตั้งแต่การคิด  การวางแผน  การร่วมใช้ทรัพยากร  การติดตามประเมินผล  และ ร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จของอำเภอ ที่มีสุขภาพประชาชนเป็นเป้าหมายร่วม คือ ลดป่วย  ลดตายในโรคภัยที่สามารถป้องกันได้ รวมทั้งการเข้าถึงบริการส่งเสริม  ป้องกัน และควบคุมโรค ที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมกัน เครือข่ายสุขภาพอำเภอ (DHS) จึงเป็น โครงสร้างทางสังคมของระบบสุขภาพที่คาดหวัง ให้เกิดจุดเชื่อมโยงในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการแก้ไขปัญหาตามบริบท ของอำเภอนั้นๆ สู่ ตำบล (ท้องถิ่น / รพ.สต.)  และ ชุมชน

               แนวทางในการขับเคลื่อนของพื้นที่ในการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพนระดับอำเภอ มีประเด็นที่ควรพิจารณาในการพูดคุย ดังนี้
               (๑) ใช้ฐานเครือข่าย คณะกรรมการอำเภอสุขภาพ หรือ อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน เป็นต้นทุนทางสังคมที่สำคัญของจังหวัด ที่สามารถขยายผลต่อยอดการพัฒนา สู่ DHS ได้ หากแต่ต้องทำการทบทวนตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว ว่ามีความครอบคลุมเครือข่ายจากทุกภาคีหรือไม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ เครือข่ายจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.)  และ การศึกษา  รวมทั้ง เครือข่ายจากภาคการปกครอง (นายอำเภอ) ซึ่งมีความสำคัญในการเป็นจุดเชื่อม และ ประสานความร่วมมือ ระหว่างแกนนำภาครัฐ    ภาคการเมืองท้องถิ่น และ ภาคประชาชน  โดย มีภาคสาธารณสุข (สสอ./รพช.) เป็น ผู้ “ชงเรื่อง” หรือ นำเข้าข้อมูลสถานการณ์สุขภาพประชาชน  และ ปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสริมที่มีผลต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน
                (๒) ใช้มาตรฐานกลางของเขต ๑๑ เป็นเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ของอำเภอ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลตั้งต้นที่จะนำเข้าสู่การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ และ แผนแก้ไขปัญหาตามบริบทของแต่ละอำเภอของคณะกรรมการระดับอำเภอต่อไป 
                (๓) ปรับรูปแบบการติดตามประเมิน จากการการติดตามผลการดำเนินงาน  เป็นการเยี่ยมชมสิ่งดีๆ และเสริมพลังคนทำงาน ซึ่งจะเป็นรูปแบบที่สร้างคุณค่าและเสริมสร้างพลังการทำงานแก่ภาคีเครือข่ายได้มากกว่าวิธีติดตามประเมินแบบทางการ
                (๔) การสรุปและรถอดบทเรียนความสำเร็จหรือสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และควรมีการวางแผนเผยแพร่ ผ่าน สื่อสาธารณะ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาคีเครือข่าย
             
                แนวทางสนับสนุนของศูนย์วิชาการในการดำเนินงานของจังหวัดและอำเภอ มีดังนี้
                (๑) สนับสนุนวิชาการในการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในเวทีระดับจังหวัด (ภายใน ๑๕ มีนาคม ๕๖)
                  (๒) สนับสนุนเครื่องมือมาตรฐานกลางการประเมิน (มีนาคม ๕๖)
                  (๓) สนับสนุนการเยี่ยมชมเสริมพลังในพื้นที่ (พฤษภาคม - มิถุนายน ๕๖)
                  (๔) สนับสนุนการผลิตสารคดีสั้นจากสิ่งดีๆ เผยแพร่ผ่านสื่อ TV ๑๑ รายการ Bird Eye View  ทุกวันศุกร์ เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๘.๕๐ น.
                  (๕) สนับสนุนรางวัลการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลางเขต ๑๑ (กันยายน ๕๖)

                สิ่งสำคัญในการพูดคุยระดับจังหวัด ทีเป็นผู้รับผิดชอบหลักและเชื่อมโยงสู่การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ต้องมี Road Map หรือแผนกิจกรรมหลัก ในการขับเคลื่อนอย่างชัดเจนและควรสอดคล้องกับ Road Map ของเขต ๑๑ ซึ่งทุกจังหวัดไ้ด้ดำเนินการไปเป็นแนวทางเดียวกัน ทำให้ทั้งจังหวัด อำเภอ และทีมศูนย์วิชาการ สามารถประสานความร่วมมือกันอย่างสอดคล้องได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไปในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ดร.ชัยณรงค์ แก้วจำนงค์
เีรียบเีรียงและสรุปจากการนิเทศติดตามการตรวจราชการ ปี ๒๕๕๖
 

ออฟไลน์ 208

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 56
  • ดูรายละเอียด
Re: แชร์การขับเคลื่อน DHS
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 17, 2013, 09:10:51 am »
จากประสบการณ์ เป็นวิทยากรที่มีการประชุมคณะทำงานแม่และเด็กระดับอำเภอ และการตรวจราชการ ในบางจังหวัด  พบว่า มีสมาชิกส่วนน้อยที่รู้จัก DHS และอำเภอสุขภาพดีฯ แต่เมื่อ พูดคุย เชื่อมโยงให้เห็น เช่น จาก โรงพยาบาล ,ตำบลนมแม่ฯ ชมรม หรือ setting อื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการขับเคลื่อนโดยมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ดึงสิ่งดีๆ ต้นทุนสังคมที่มีอยู่ มาเป็น ตัวตั้ง และเติมเต็มส่วนที่ขาด พัฒนาต่อยอด ขยายสู่เป้าหมาย ฯลฯ ซึ่ง ทีมมีความเข้าใจ ฉะนั้น การสร้างความเข้าใจเครือข่าย จึงมีความสำคัญ