Welcome, บุคคลทั่วไป!!
follow us on... Facebook youtube rss

ผู้เขียน หัวข้อ: หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ  (อ่าน 14475 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ 113

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 62
  • ดูรายละเอียด
หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ
« เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2013, 10:16:47 am »
เจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  อาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง  ตามข้อ 71  และ 72  คือ
1. ตรวจรับวันที่มีหนังสือนำพัสดุส่งตามเงื่อนไขสัญญา
2. งานก่อสร้าง งวดงานละ 3 วันทำการ  งวดสุดท้าย ตรวจรับให้เสร็จภายใน 5 วันทำการ
3.  งานซื้อ/จ้างทำของ  ตรวจรับทันทีในวันที่ผู้ขาย/รับจ้างนำพัสดุมาส่ง  อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ (ไม่รวมเวลาที่ทดลอง)
4.  ต้องมีหลัดฐานการส่งมอบเป็นหนังสือด้วย  เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันวันที่ส่งมอบตามสัญญาและเป็นประโยชน์ในการคิดคำนวนค่าปรับ
วิธีปฏิบัติ  เมื่อมีหนังสือส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง
1.  ส่งที่งานสารบรรณ - ให้ลงทะเบียนรับ
2. ส่งผุ้ควบคุมงาน
3. ส่งที่ จนท.พัสดุ
-ให้นำไปลงทะเบียนรับ อย่างช้าวันถัดไป  เพื่อยืนยันว่าส่งงานแล้ว  ถ้า จทน.รับในทะเบียนแล้ว  ให้ส่งไปให้ผู้ควบคุมงานต่อไป
-หากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 
-ให้เป้นหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจรับเป็นผู้แจ้งให้ผู้ขาย  ผู้รับจ้าง ทำหลักฐานการส่งมอบให้ชัดเจ้น  ให้นำไปลงทะเบียน 
-ให้ถือวันที่ส่งมอบจริง

ออฟไลน์ 112

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 76
  • ดูรายละเอียด
Re: หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2013, 02:09:02 pm »
หน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุ
1. ตรวจ ณ สถานที่ตามสัญญา / ตรวจที่ทำการของผู้ใข้พัสดุ
2. ตรวจความถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงไว้  /  จำเป็นใช้สถิติได้
3. ให้เริ่มตรวจวันที่ผู้ขายส่งมอบ  / ตรวจให้เสร็จโดยเร็วที่สุดไม่เกิน  5 วันทำการ
4. ตรวจถูกต้องแล้ว  ถือว่าส่งมอบถูกต้องวันส่ง
    - ตรวจไม่ถูกต้องให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ  ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี
                                                                ........สุภาพร  (การเงิน)

ออฟไลน์ 118

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 57
  • ดูรายละเอียด
Re: หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2013, 02:41:50 pm »
กรณีตรวจพัสดุถูกต้อง แต่ไม่ครบจำนวน/ไม่ถูกต้องทั้งหมด
- รับเฉพาะจำนวนที่ถูกต้องทั้งหมด
-รายงานรายการที่ไม่ถูกต้อง ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
-รีบรายงานผู้ซื้อเพื่อแจ้งผู้ขาย ภายใน 3 วันทำการ พร้อมสงวนสิทธิการปรับ(กรณีเกินกำหนดสัญญา)
ตรวจรับของเป็นชุด หรือหน่วย ถ้าหากขาด/ใช้การได้ไม่สมบูรณ์/ ถือว่ายังไม่ส่งมอบรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้งผู้ขายภายใน 3 วันทำการ
กรรมการทั้งหมดตรวจแล้วความเห็นไม่ตรงกัน หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ
                                                                                      ปณพร (การเงินและบัญชี)

ออฟไลน์ 602

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 44
  • ดูรายละเอียด
Re: หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2013, 03:57:48 pm »
ควรตรวจรับตามระเบียบพัสดุ

ออฟไลน์ 103

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 237
  • ดูรายละเอียด
Re: หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2013, 09:22:44 am »
หน้าที่ผู้ตรวจรับ คือตรวจรับของ ตรวจรับการจ้างทำของ ตรวจรับงานจ้าง
1. ดูจากบันทึกขอซื้อ(ขอซื้อเท่าใด อนุมัติซื้อเท่าใด)
2. ผู้ขายส่งของถูกต้องตามสเปค จำนวนหรือไม่ จำนวนเงินตามสัญญาหรือใบสั่งจ้างหรือไม่
3. ตรวจสอบเสร็จถ้าครบตามนี้ ลงชื่อตรวจรับ ส่งมอบของให้เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อลงบัญชีจัดทำขั้นตอนต่อไป
4.ถ้าไม่ครบหรือผิดสเปค ให้ตรวจเท่าที่ส่งและทำความเห็นแย้งไว้ในใบรายงานการตรวจรับ

ออฟไลน์ 106

 • Newbie
 • *
 • กระทู้: 34
  • ดูรายละเอียด
Re: หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2013, 10:55:11 am »
การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกัยเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้ให้ถือว่าผุ้ขายหรือผู้รัยจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้นและให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้งให้ผุ้ขายหรือผุ้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ตรวจพบ

ออฟไลน์ 114

 • Full Member
 • ***
 • กระทู้: 209
  • ดูรายละเอียด
Re: หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 09:13:13 am »
การตรวจรับพัสดุ  เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะดำเนินการตรวจรับพัสดุขายให้เป็นไปตามรายการ รายละเอียด รูปแบบ หรือตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงในสัญญาทุกประการ

ออฟไลน์ 606

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1397
  • ดูรายละเอียด
Re: หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 09:51:20 am »
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติ จากหัวหน้าส่วนราชการก่อน
   (๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบ ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้น ไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ในกรณีจำเป็น ที่ไม่สามารถตรวจนับ เป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับ ตามหลักวิชาการสถิติ
   (๓)โดยปกติ ให้ตรวจรับพัสดุ ในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง นำพัสดุมาส่ง และให้ดำเนินการ
ให้เสร็จสิ้นไป โดยเร็วที่สุด


ออฟไลน์ 113

 • Jr. Member
 • **
 • กระทู้: 62
  • ดูรายละเอียด
Re: หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2013, 11:36:34 am »
สรุป  หลักเกณฑ์การตรวจรับพัสดุ