กลุ่มงาน WARD

เรื่องเล่าสิ่งดีๆ : ความรู้เชิงวิชาการ

เรื่องล่าสุด

Generic placeholder image

R2R ๙แห่งการเรียนรู้๙สู่นโยบาย

"R2R ๙ แห่งการเรียนรู้ ๙ สู่นโยบาย" 6-8 กรกฎาคม 2559 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ---◆---◆---◆---◆---◆---◆---◆---◆---◆--- 1.สิ่งที่คาดหวังจากการประชุม เพราะเชื่อว่างานวิจัยไม่ใช่แต่เรื่องของนักวิชาการ คนที่ทำงานประจำ สามารถพัฒนางานให้ดีขึ้นได้ ก็จะมี คำถาม ดีจริงไหม และถ้าอยากรู้ว่าดีจริงไหมก็ต้องหาคำ ตอบ การหาคำตอบมีหลายวิธี วิธีหนึ่งก็คือการทำวิจัย R2R (routine to research) จากปัญหาหน้างานที่พบบ่อย ขั้นตอนการทำงาน เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมายองค์กร และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น หากไม่ได้รับการแก้ไข คนทำงานก็จะเบื่อหน่าย จำเ...

โพสเมื่อ : 31/07/2559

Generic placeholder image

R2R ง่ายกว่าที่คิดเพียงบ่นได้ก็ทำเป็น

R2R ง่ายกว่าที่คิดเพียงบ่นได้ก็ทำเป็น R2R(Routine to Research วัตถุประสงค์ของการทำ R2R เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการทางสาธารณสุขที่ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีโอกาสได้สร้างสรรค์งานวิจัยจากงานประจำ โดยใช้ข้อมูลจากการทำงานและเอาข้อมูลนั้นไปพัฒนางานเป็นงานวิจัย ซึ่งสามารถทำได้ทุกระดับและทำให้เป็นเรื่องปกติ เมื่อเราทำงานจะทำให้เกิดคำถามมากมาย เราก็เอาคำถามนั้นไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับตัวเองและทีม การนำR2Rมาใช้กับงานประจำ แล้วเราจะทำอย่างไร? จุดเริ่มต้นทำR2R หลายคนอาจจะคิดว่าเป็น...

โพสเมื่อ : 31/07/2559

Generic placeholder image

เทคนิคการสื่อสาร

<<<<เทคนิคการสื่อสาร>>>> การรับส่งเวรอาการของผู้ป่วยเป็นกิจกรรมที่สาคัญอย่างหน่ึงของกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยเพราะ พยาบาลต้องมีการรับ ส่งและเปลี่ยนเวร รับย้าย เพื่อรับการรักษา เช่น จากแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินมาแผนกผู้ป่วยใน และจากแผนกผู้ป่วยนอก การรับส่งเวรจึงสาคัญต้องได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ไม่มีข้อมูลตกหล่นสูญหายและบางคร้ังผู้ป่วยมีข้อมูลมากมายทำให้พยาบาลไม่ไดเ้รียงลำดับความสาคัญใหเ้ป็นระบบในการรับเวร–ส่งเวรจึงทาให้ใช้เวลามากในแต่ละวันแต่ละเวรและได้ผลไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป ทำใหเ้กิดความเสียหายต่อผู้ป่ว...

โพสเมื่อ : 30/06/2559R2R ๙แห่งการเรียนรู้๙สู่นโยบาย

"R2R ๙ แห่งการเรียนรู้ ๙ สู่นโยบาย"
6-8 กรกฎาคม 2559
อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

---◆---◆---◆---◆---◆---◆---◆---◆---◆---

1.สิ่งที่คาดหวังจากการประชุม

เพราะเชื่อว่างานวิจัยไม่ใช่แต่เรื่องของนักวิชาการ
คนที่ทำงานประจำ สามารถพัฒนางานให้ดีขึ้นได้ ก็จะมี
คำถาม ดีจริงไหม และถ้าอยากรู้ว่าดีจริงไหมก็ต้องหาคำ
ตอบ การหาคำตอบมีหลายวิธี วิธีหนึ่งก็คือการทำวิจัย
R2R (routine to research)
จากปัญหาหน้างานที่พบบ่อย ขั้นตอนการทำงาน
เป้าหมายตัวชี้วัด เป้าหมายองค์กร และความเสี่ยงต่างๆ
ที่เกิดขึ้น หากไม่ได้รับการแก้ไข คนทำงานก็จะเบื่อหน่าย
จำเ...

โพสเมื่อ : 31/07/2559

Generic placeholder image

R2R ง่ายกว่าที่คิดเพียงบ่นได้ก็ทำเป็น

R2R ง่ายกว่าที่คิดเพียงบ่นได้ก็ทำเป็น
R2R(Routine to Research

วัตถุประสงค์ของการทำ R2R
เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการทางสาธารณสุขที่ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้มีโอกาสได้สร้างสรรค์งานวิจัยจากงานประจำ โดยใช้ข้อมูลจากการทำงานและเอาข้อมูลนั้นไปพัฒนางานเป็นงานวิจัย ซึ่งสามารถทำได้ทุกระดับและทำให้เป็นเรื่องปกติ เมื่อเราทำงานจะทำให้เกิดคำถามมากมาย เราก็เอาคำถามนั้นไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับตัวเองและทีม

การนำR2Rมาใช้กับงานประจำ
แล้วเราจะทำอย่างไร?
จุดเริ่มต้นทำR2R หลายคนอาจจะคิดว่าเป็น...

โพสเมื่อ : 31/07/2559

Generic placeholder image

เทคนิคการสื่อสาร

<<<<เทคนิคการสื่อสาร>>>>
การรับส่งเวรอาการของผู้ป่วยเป็นกิจกรรมที่สาคัญอย่างหน่ึงของกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยเพราะ พยาบาลต้องมีการรับ ส่งและเปลี่ยนเวร รับย้าย เพื่อรับการรักษา เช่น จากแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินมาแผนกผู้ป่วยใน และจากแผนกผู้ป่วยนอก การรับส่งเวรจึงสาคัญต้องได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ไม่มีข้อมูลตกหล่นสูญหายและบางคร้ังผู้ป่วยมีข้อมูลมากมายทำให้พยาบาลไม่ไดเ้รียงลำดับความสาคัญใหเ้ป็นระบบในการรับเวร–ส่งเวรจึงทาให้ใช้เวลามากในแต่ละวันแต่ละเวรและได้ผลไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป ทำใหเ้กิดความเสียหายต่อผู้ป่ว...

โพสเมื่อ : 30/06/2559

Generic placeholder image

Heat Stroke โรคลมแดด


Heat Stroke โรคลมแดด

อากาศร้อนขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนที่หลายคนบ่นว่าแทบไม่อยากออกจากบ้านไปโดนแดดเลย แต่หน้าร้อนแบบนี้ใช่ว่าต้องระวังแต่แดดเท่านั้น แต่ไอร้อนจากแดดและการควรคุมความร้อนที่ร่างกายได้รับก็สำคัญค่ะ เพราะคุณอาจจะเสี่ยงกับอาการ Heat Strokeโรคลมแดดแบบไม่รู้ตัว

Heat Stroke หรือ โรคลมแดด เป็นโรคที่เกิดจากร่างกายได้ความร้อนมากเกินไป หรือการออกกำลังกายอย่างหนักจนร่างกายไม่สามารถควบคุมความร้อน หรือไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันจนร่างกายเสียสมดุล ซึ่งมีอาการบ่งชี้เบื้องต้นได้แก่
อุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส
...

โพสเมื่อ : 30/04/2559

Generic placeholder image

วิธีดูแลสุขภาพในช่วงหน้าร้อน

วิธีดูแลสุขภาพในช่วงหน้าร้อน
เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนหลายคนมักมีอาการไม่สบายบ่อย เพื่อไม่ให้หน้าร้อนมาบั่นทอนสุขภาพกาย และลามไปสู่สภาพจิตใจ เรามารู้จักวิธีดูแลสุขภาพเพื่อรับมือกับหน้าร้อนและ เพื่อความปลอดภัยห่างไกลการเจ็บป่วย

1.ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เนื่องจากหน้าร้อนจะสูญเสียเหงื่อมาก ควรหลีกเลี่ยงน้ำหวาน เพราะจะยิ่งทำให้กระหายน้ำมากขึ้น อาจดื่มน้ำผลไม้ หรือน้ำสมุนไพรที่มีรสไม่หวานจัดแทน และ ไม่ควรกินน้ำแข็งหรือดื่มน้ำเย็นจัด ฤดูร้อน อากาศร้อน ต้องหาทางช่วยดับความร้อน เพื่อป้องกันความร้อนกระทบร่างกายมากเก...

โพสเมื่อ : 30/04/2559

Generic placeholder image