กลุ่มงาน WARD

เรื่องเล่าสิ่งดีๆ : ความสำเร็จจากการปฏิบัติ

เรื่องล่าสุด

Generic placeholder image

สื่อความรู้สู่อนามัยเด็กดี

"สื่อความรู้สู่อนามัยเด็กดี" จากการผลิตสื่อคลิกสุขภาพนั้น นอกจากจะมีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งใช้ในการให้ความรู้ต่อผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลของศูนย์อนามัยที่ 11 แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่เข้าไปดูอีกด้วย เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2559 ทางทีมงานอนามัยแม่และเด็กได้ไปประเมินงานอนามัยแม่และเด็กที่โรงพยาบาลกระบุรี จ.ระนอง และได้ดูในเรื่องของสื่อการสอนผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลยังขาดสื่อในการสอนโรงเรียนพ่อแม่อยู่หลายๆ เรื่องด้วยกัน ทางทีมประเมินเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงแนะนำการเปิดสื่...

โพสเมื่อ : 30/08/2559

Generic placeholder image

ปั่นออกไปมองมุมใหม่ๆ...เจอความสุขที่สัมผัสได้

ปั่นออกไป...มองมุมใหม่ๆ เจอความสุขที่สัมผัสได้...ไม่ต้องปรุงแต่ง ---◆---◆---◆---◆---◆---◆---◆---◆---◆--- จากการได้เข้าร่วมโครงการ "ปั่น...คืนพลัง สร้างสุขภาพสู่ชุมชน" ในพื้นที่ CUP ศูนย์อนามัยที่11 -22 ก.ค.2559 เด็กดี...เด็กเก่ง ( ต.ชะเมา) -8 ส.ค. 2559 ผู้สูงอายุสุขภาพดี ( ต.คลองน้อย) -19 ส.ค. 2559 วัยเรียน...วัยรุ่น ( ต.เกาะทวด ) (ปักหมุด)วัตถุประสงค์ เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน 5 กลุ่มวัยของ แต่ละรพ.สต. และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย สุขภาพ อสม., อบต., เทศบาล, และโรงเรียน (ปักหมุด)สิ่งที่ได้เรียนรู้ เจ้าหน้าที่รพ.สต.จะมีความสามารถที่โดดเด่น แตกต่างก...

โพสเมื่อ : 30/08/2559

Generic placeholder image

การบริหารจัดการยาในตู้เย็น

การจัดการบริหารยาในตู้เย็น การเก็บยา Multiple dose 1.Insulin , Mixtard ,NPH เปิดใช้แล้วควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส เก็บได้นานประมาณ 30 วัน ห้ามแช่แข็งและเก็บให้พ้นแสง 2.Lidocain เปิดใช้แล้ว เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิห้อง เก็บได้นานประมาณ 14 วัน นับแต่วันที่เปิดขวด ต้องสังเกตุยาไม่ตกตะกอนหรือเปลี่ยนสี หากมีตะกอนหรือเปลี่ยนสีให้ทิ้งได้เลย ห้ามแช่แข็งและเก็บให้พ้นแสง ปัญหาที่พบ 1.เปิดขวดใช้แล้ว ไม่ได้ติดป้ายวันเปิดขวดและวันหมดอายุ 2.ในตู้เย็นยังมีการนำอาหารและเครื่องดื่มมาใส่ไว้ 3.ยาฉีดที่เหลือ เช่น morphin or pethidine ใช้กับคนไข้แล้วเหลื...

โพสเมื่อ : 31/07/2559สื่อความรู้สู่อนามัยเด็กดี

"สื่อความรู้สู่อนามัยเด็กดี"

จากการผลิตสื่อคลิกสุขภาพนั้น นอกจากจะมีประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งใช้ในการให้ความรู้ต่อผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาลของศูนย์อนามัยที่ 11 แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่เข้าไปดูอีกด้วย
เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2559 ทางทีมงานอนามัยแม่และเด็กได้ไปประเมินงานอนามัยแม่และเด็กที่โรงพยาบาลกระบุรี จ.ระนอง และได้ดูในเรื่องของสื่อการสอนผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลยังขาดสื่อในการสอนโรงเรียนพ่อแม่อยู่หลายๆ เรื่องด้วยกัน ทางทีมประเมินเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงแนะนำการเปิดสื่...

โพสเมื่อ : 30/08/2559

Generic placeholder image

ปั่นออกไปมองมุมใหม่ๆ...เจอความสุขที่สัมผัสได้

ปั่นออกไป...มองมุมใหม่ๆ
เจอความสุขที่สัมผัสได้...ไม่ต้องปรุงแต่ง
---◆---◆---◆---◆---◆---◆---◆---◆---◆---

จากการได้เข้าร่วมโครงการ "ปั่น...คืนพลัง สร้างสุขภาพสู่ชุมชน" ในพื้นที่ CUP ศูนย์อนามัยที่11
-22 ก.ค.2559 เด็กดี...เด็กเก่ง ( ต.ชะเมา)
-8 ส.ค. 2559 ผู้สูงอายุสุขภาพดี ( ต.คลองน้อย)
-19 ส.ค. 2559 วัยเรียน...วัยรุ่น ( ต.เกาะทวด )

(ปักหมุด)วัตถุประสงค์
เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงาน 5 กลุ่มวัยของ
แต่ละรพ.สต. และพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย
สุขภาพ อสม., อบต., เทศบาล, และโรงเรียน

(ปักหมุด)สิ่งที่ได้เรียนรู้
เจ้าหน้าที่รพ.สต.จะมีความสามารถที่โดดเด่น
แตกต่างก...

โพสเมื่อ : 30/08/2559

Generic placeholder image

การบริหารจัดการยาในตู้เย็น

การจัดการบริหารยาในตู้เย็น

การเก็บยา Multiple dose
1.Insulin , Mixtard ,NPH เปิดใช้แล้วควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส เก็บได้นานประมาณ 30 วัน ห้ามแช่แข็งและเก็บให้พ้นแสง
2.Lidocain เปิดใช้แล้ว เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสหรืออุณหภูมิห้อง เก็บได้นานประมาณ 14 วัน นับแต่วันที่เปิดขวด ต้องสังเกตุยาไม่ตกตะกอนหรือเปลี่ยนสี หากมีตะกอนหรือเปลี่ยนสีให้ทิ้งได้เลย ห้ามแช่แข็งและเก็บให้พ้นแสง

ปัญหาที่พบ
1.เปิดขวดใช้แล้ว ไม่ได้ติดป้ายวันเปิดขวดและวันหมดอายุ
2.ในตู้เย็นยังมีการนำอาหารและเครื่องดื่มมาใส่ไว้
3.ยาฉีดที่เหลือ เช่น morphin or pethidine ใช้กับคนไข้แล้วเหลื...

โพสเมื่อ : 31/07/2559

Generic placeholder image

การสวนล้างจมูกให้ลูกน้อย

สวนล้างจมูกให้ลูกน้อย
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้เด็กๆ ไม่สบายด้วยโรคไข้หวัดเป็นส่วนใหญ่ อาการที่พบคือมีไข้ มีน้ำมูก และไอมีเสมหะ และในเด็กเล็กไม่สามารถสั่งน้ำมูกหรือขากเสมหะออกเองได้ ทำให้เกิดปัญหาการหายใจไม่สะดวกจากอาการคัดจมูกและ มีน้ำมูก
ดังนั้นแผนกผู้ป่วยใน 2 ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้โดยการสวนล้างจมูก และ Suction ให้เด็กตามแผนการรักษา พร้อมทั้งสอนญาติในการปฏิบัติดังกล่าวเพื่อสามารถนำไปทำที่บ้านเองได้
ผลจากการปฏิบัติดังกล่าว ทำให้ในโพรงจมูกของเด็กน้อยโล่งขึ้น เด็กหายใจได้สะดวกขึ้น และญ...

โพสเมื่อ : 31/07/2559

Generic placeholder image

ผลิตสื่อความรู้สู่สุขภาพที่ดี

ผลิตสื่อความรู้สู่สุขภาพที่ดี
ในการบริการด้านสุขภาพนั้น นอกจากให้การพยาบาลจากการทำ Treatment และการพูดคุยให้ความรู้แบบตัวต่อตัวกับผู้รับบริการแล้ว สิ่งที่สำคัญคืออีกอย่างหนึ่งคือการใช้สื่อแบบต่างๆ ในการให้ความรู้ ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น แผ่นพับ แผ่นภาพโปรสเตอร์ และวีดีทัศน์
สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในแผนกผู้ป่วยคือ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 59 และ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 59 ทางแผนกผู้ป่วยในได้ผลิตสื่อสุขภาพ ซึ่งได้แก่ คลิกสุขภาพเรื่องการใช้ลูกสูบยางแดง และผลิตวีดีทัศน์เรื่องการออกกำลังกายหลังคลอด เพื่อเป็นประยชน์ในการให้ความรู้...

โพสเมื่อ : 30/06/2559

Generic placeholder image