หน้าหลัก

รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว

รพ.ส่งเสริมสุขภาพ

....ยินดีต้อนรับสู่... งานแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช...    


www.google.co.th

รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว

สมุดบันทึกการเยี่ยมแม่อาสา กค.51
สถานการณ์ รพ.สายใยรักฯ
......update....
พค.51
มาตรฐาน รพ.สายใยรักฯ ....update.... มค.51 <<Download>>
Download แบบฟอร์มรายงาน เมย.51
   
 
 

ผลการปฏิบัติงานโดรงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย

กันยายน52------->>>Download<<<
กรกฎาคม52------->>>Download<<<
มีนาคม52------->>>Download<<<
 
   Download งานนำเสนอ/เอกสารประชุม

งานนำเสนอประชุม30,31สิงหาคม 50
   
   
 
 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ & งานวิจัย

โครงการวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 11
ผลงานวิจัย ศูนย์อนามัยที่ 11
วิทยานิพนธ์ไทย
วิทยานิพนธ์ ม.ขอนแก่น

วิทยานิพนธ์ ม.ศิลปากร
งานวิจัยของประเทศไทย
ศูนย์กลางสารสนเทศงานวิจัยสุขภาพ
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย(TDRI)

 

แปลภาษาออนไลน์

ภาษิต : อังกฤษ ---> ไทย
Lexitron : แปลทั้ง อังกฤษ <-->ไทย
Altavista แปลเป็นภาษาต่างๆ

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
เอดส์ในแม่และเด็ก (pmtct)
ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารกรมอนามัย
สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ
กรมบัญชีกลาง


 

ลิงค์ ----> KM. น่าสนใจมาก

http://kcenter.anamai.moph.go.th

http://gotoknow.org

 

Web----->เกี่ยวข้องน่าสนใจ

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

http://bangkokhealth.com/


ข่าวประชาสัมพันธ์

 

>>ติดต่องานแม่และเด็กศูนย์ฯ11ได้ทาง
กระดานสนทนาหรือ
Email>>machpc11@hotmail.com

ดูแผนที่ รพ.สายใยรักระดับทอง

 
คลินิกแม่และเด็ก(8.00-12.00)
จันทร ฝากครรภ์รายใหม่
อังคาร คลินิคสุขภาพเด็กดี
พุธ ฝากครรภ์รายเก่า
พฤหัสบด ฝากครรภ์รายเก่า
ศุกร คลินิคพิเศษให้คำปรึกษา
 
 
คลินิคแม่และเด็ก (13.00-16.00)
จันทร โรงเรียนพ่อแม่
อังคาร คลินิคสุขภาพเด็กดี
พุธ ฝากครรภ์พบแพทย์
พฤหัสบด ฝากครรภ์พบแพทย์
ศุกร คลินิคพิเศษให้คำปรึกษา
..............................................
 


ปฏิทินประจำเดือน


.......รวมเรื่องราวเด่นๆ ของโครงการฯ
16 กย.52 ประกวดชมรมสายใยรักฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2552
6 สค.52 อสม.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชมรมสายใยรักฯ
27 กค.52 พัฒนาคุณภาพบริการสู่รพ.ส่งเสริมสุขภาพระดับสูงเขต 11
22 กค.52 โครงการนครศรีฯโมเดล อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
..มค.52 คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับภาคปี2552 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
26 มค.52 ศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวรพ.ร่อนพิบูลย์
15 มค.52 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รพ.อ่าวลึก จ.กระบี่
15 มค.52 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รพ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
...กค.51 เรื่องเล่าชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว เขต 11
... มิย.51 ศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวศูนย์อนามัยที่11

บทสรุปมิย.51 สายใยรักแห่งครอบครัวและการมีส่วนร่วมของชุมชน

19-20 กพ.51การพัฒนาบุคลากรเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ "มิสนมแม่"จ.นครฯ
5-8 กพ.51โครงการอบรมวิทยากรระดับจังหวัด หลักสูตรการให้บริการให้คำปรึกษากรณีเปิดเผยผลเลือด
19 มค.51 การพัฒนาเด็กปฐมวัย...สู่สายใยรักแห่งครอบครัว จ.นครฯ
14 มค.51 ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบูรณาการพัฒนางาน
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จ.สุราษฎร์ฯ
3-6 กค.50พัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวสถานีอนามัย
30,31สค.50 ประชุมเครือข่ายรพ.สายใยรัก7จังหวัด จ.สุราษฎร์
11 สค.50 ส่งเสริมสายสัมพันธ์สายใยรักแห่งครอบครัว จ.นครฯ
 
 
 
 

 

 


 

 

จดหมายข่าว Smart&Smile ศูนย์อนามัยที่ 11


นวัตกรรมใหม่กับแรงบันดาลใจ ชมรมสายใยรักฯ
<<สิงหาคม51>> เรื่องเล่าชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว <<กรกฎาคม51>>
ศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว <<กรกฎาคม51>>
สายใยรักแห่งครอบครัวและการมีส่วนร่วมของชุมขน <<มิถุนายน51>>
เยี่ยมชมนวัตกรรมเด่นที่โรงพยาบาลเคียนซา <<พฤษภาคม51>>
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว นครศรีธรรมราช <<มีนาคม51>>
การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่<<มีนาคม51>>
สานใจ สธ.สู่สายใยรัก...แห่งครอบครัว <<มกราคม51>>


ห้องสมุด & หน่วยงานด้านแพทย์

กรมอนามัย
ห้องสมุดในประเทศไทย
สำนักหอสมุด ม.มหิดล
สำนักหอสมุด ม.เชียงใหม่
ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาฯ
ศูนย์ประสารงานสารนิเทศ สาขาแพทย์ศาสตร์
ชมรมข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์
  และสาธารณสุข

ห้องสมุดแพทย์ในประเทศไทย
สนง.คณะกรรมการอาหารและยา
สมาคมสมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย

เสี่ยงโชค / ดูดวง

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล.
ตรวจผลสลากออมสิน.
ดูดวง.
ดูดวงไพ่ยิปซี.


CNN 
 
งานแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช """""""""""""""""""""""""""
โทร 075-399460 ต่อ 114 """"""""""