header

กิจกรรม "รวมพลคนรักสุขภาพ" โครงการ 10 ล้านครอบครัวครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช (16/9/2563)

วันที่ 16 กันยายน 2563  กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน  ศูนย์อนามัยที่ 11 ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม  "รวมพลคนรักสุขภาพ"  โครงการ 10 ล้านครอบครัวครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงพิธีเปิด โดยชมรมคนรักสุขภาพ  รพ.สต.บ่อน้ำร้อน  และรวมพลออกกำลังกายพร้อมกัน  โดยการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพจากการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัยทำงานของอำเภอพิปูน ขอชื่นชมบุคลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ  ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงาน  ทำให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  ซึ่งอำเภอพิปูนได้รับประกาศเกียรติคุณ  เป็นอำเภอจัดการสุขภาพวัยทำงาน ระดับดีมาก ปี 2563 ในเขตสุขภาพที่ 11 อีกด้วยCluster วัยทำงาน


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์