header

งานทันตสาธารณสุข ร่วมประชุมวางแผน กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส “แปรงฟัน...ป้องกันอนาคตลูกผุ” ผ่านระบบ ZOOM (8/10/2563)

วันที่ 2 ตุลาคม 2563  งานทันตสาธารณสุข ร่วมประชุมวางแผน กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแส “แปรงฟัน...ป้องกันอนาคตลูกผุ”  ผ่านระบบ ZOOM   โดยมีผู้แทน จากสำนักงานทันตสาธารณสุข กรมอนามัย งานทันตสาธารณสุข  จากสำนักงานสาธารณสุข และหน่วยบริการ ใน 14 จังหวัดภาคใต้  รวมทั้งประธาน  ชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ทันตบุคลากรภาคเอกชน เจ้าของเพจใกล้หมอฟัน และ คณะกรรมการทันตสาธารณสุขภาคใต้ โดยแกนนำ ของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นเจ้าภาพ ในการ เชิญ เครือข่าย ทันตสาธารณสุข ร่วมประชุมหารือ  โดยมีทีมงาน สสส. เป็นแกนหลักในการออกแบบ กิจกรรมการรณรงค์  ดังกล่าว   ซึ่งได้แบ่งการทำงานทั้งในส่วน  ที่เป็น Air-War ซึ่งจะสร้างกระแสในวงกว้าง ผ่านช่องทาง Social Media ทุกรูปแบบ โดยมีการออกแบบสร้างสรรค์ เรื่องราว เพื่อสื่อสารให้เกิดการติดปาก ติดใจ ทั้ง Shock (ห๊ะ)  Comic (ขำ)  Real (เรื่องจริง) Information  (สาระ) และ Hug (อบอุ่น) และ ส่วนที่เป็น Ground war ซึ่งจะจัดกิจกรรม  เพื่อให้สอดรับกับ Air war ที่เกิดขึ้น ให้เกิดเป็น การปฏิบัติการทั่วทั้งประเทศ กำหนดเปิดตัวทั้งประเทศในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นี้ภาพ/ข่าว : งานทันตสาธารณสุข


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์