header

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมสรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สุขภาพตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (9/10/2563)

วันที่ 9 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมสรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สุขภาพตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุม รพ.ทม.ปากพูน สาขาตลาดพฤหัส ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการสร้างคุณค่า มูลค่าทางเศรษฐกิจ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนเป้าหมาย1. พัฒนาชุมชนต้นแบบที่นำระบบบริการปฐมภูมิมาเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบนิเวศน์และการท่องเที่ยว2. เพิ่มมูลค่าของบริการการแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยทั้งนี้ได้ลงเยี่ยมพื้นที่วันที่ เมื่อวันที่ 6 ต.ค.63 ได้แก่1.ปากน้ำปากพูน (ล่องเรือชมอุโมงค์อะเมซอน,จุดลงเรือและรับประทานอาหารกลางวัน)2.ศูนย์เรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวคาราเมลเมืองไทย (น้ำตาลมะพร้าวสวนแม่ทองพริ้ง)3.ศูนย์เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา (ร้านผาสุกดินเผา POTTERY)4.บ้านช็อกโกแลตวันมอร์ (One More Thai Craft Chocolates)5.สวนส้มโอคำสิงห์จุดเด่นการท่องเที่ยวโดยชุมชนปากพูน- ผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่ดีสามารถนำจุดเด่นของพื้นที่มาพัฒนาต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์- ทีมทำงานและชุมชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบล- ชุมชนมีการอนุรักษ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่าย-สร้างมัคคุเทศก์มืออาชีพเพิ่มเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว-มีจุดศูนย์รวมสินค้า OTOP ของชุมชนวางขายแก่นักท่องเที่ยว-เพิ่มจุดเช็คอิน จุดถ่ายรูป-การพัฒนาอาหารจานเด็ด/อาหารท้องถิ่น หรือเมนุชูสุขภาพ (โดยการอนุรักษ์วิถีชุมชน)-การโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวโดยการทำคลิปสั้นๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง-การเพิ่มระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว-การสร้างเสน่ห์ให้กับพื้นที่โดยการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่-การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้มีความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมกันของทุกภาคส่วนภาพ/ข่าว :กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์