header

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) "สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All" ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช (15/10/2563)

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  นายแพทย์วินัย  ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์  วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) "สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All"            ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อำเภอจุฬาภรณ์  จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายแพทย์ขุมธน   ถนนทิพย์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  เป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ จัด กิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดคำขวัญไว้ว่า"สุขอนามัยมือสำหรับทุกคน : Hand Hygiene for All" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้การล้างมือที่ถูกต้อง สร้างสุขอนามัยที่ตีให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย เน้นความสำคัญในเรื่องการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ๗ ขั้นตอน เพื่อสร้างความตระหนักและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยเครือข่ายภาคส่วนท้องถิ่นชุมชน อสม. ในพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ คน  ได้ร่วมกันรณรงค์ล้างมือให้ถูกวิธี ปลอดภัย ห่างไกลโรค COVD-19  ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้สนับสนุน สื่อความรู้ วัสดุ/อุปกณ์ แก่โรงพยาบาลในการใช้รณรงค์การสาธิตล้างมือ ๗ ขั้นตอนด้วยโดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การสาธิตล้างมือ ๗ ขั้นตอน การจัดนิทรรศการให้ความรู้ เล่นเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล การเดินขบวนรณรงค์พร้อมแจกเอกสาร และชุดนายสะอาด แก่ประชาชนผู้มารับบริการในโรงพยาบาล   กระตุ้นให้ประชาชนมีพฤติกรรมการล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ ช่วยลดการเจ็บป่วยและการแพร่ระบาดของโรคได้ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารสาธารณะ


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์