header

ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช ในพื้นที่อำเภอปากพนัง (16/10/2563)

วันที่ 16 ตุลาคม 2563  นายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ วัดศรีสุรรรณาราม หมู่ที่  7 บ้านเปี๊ยะล่าง  ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรองนายแพทย์สาธารณสุข คณะอาสาสมัคร พอ.สว.สายการแพทย์และสาธารณสุข และสายสนับสนุน พอ.สว.จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้บริการประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า ให้ได้รับการช่วยเหลือ  ด้านการแพทย์  ทันตแพทย์  การสาธารณสุขโดยมีนายสมพงษ์   มากมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชราชเป็นประธาน เปิดกรวย ธูปเทียนแพถวายความเคารพ  พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว.   กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงได้ก่อตั้งมูลนิธิ พอ.สว.และโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 13 เมื่อปี 2512  ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์                                                                                             นอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบยาชุดพระราชทานมูลนิธิ พอ.สว.ให้แก่ผู้สูงอายุ 10 ราย ตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยแพทย์ พอ.สว.ที่ให้บริการตรวจโรคทั่วไป ถอนฟัน  แก่ประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและผู้ที่ดูแลผู้ป่วย  จำนวน 2 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้ด้วย   สำหรับศูนย์อนามัยที่ 11ได้ออกบูธให้ความรู้ด้านสุขภาพเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในครั้งนี้ด้วยภาพ/ข่าว;งานสื่อสารสาธารณะ


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์