header

ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 11 จัดกิจกรรม "ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย" (26/11/2561)

วันที่ 26 พย.61.  09.00-11.00 น. Cluster ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 11  **ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย**

โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ 80 ปี ยังแจ๋ว มีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือกิจกรรมทางสัมคมได้ตามสภาพ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ  จำนวน 20 คน เจ้าหน้าที่จาก Cluster ผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 11 จำนวน 2 คน คือ  นส.พิมพ์ไทย ลอยลม และ นส. วันวิสา เสถียรพันธ์

กิจกรรมชมรม ประกอบด้วย

- ฝึกการทรงตัว. ฝึกกำลังเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อขา สะโพก

- ฝึกทักษะ กระตุ้นการทำงานของสมองช่วยชะลอความจำเสื่อม. อัลไซเมอร์

- การพบปะทำกิจกรรม. ร่วมกิจกรรมสังคม. ช่วยให้มีปฏิสัมพันธ์คนรอบข้าง พร้อมกับฝึกสมาธิกำหนดลมหายใจ. ช่วยให้ไม่ซึมเศร้า. เสริมคุณค่าให้กับตัวเอง

- ประเมินความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ. และเสริมความรู้เพิ่มเติม 


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์