header

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 11 (30/11/2561)

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561  cluster แม่และเด็ก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 11 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบข้อมูลในการเฝ้าระวังสุขภาวะหญิงตั้งครรภ์  ทั้งยังฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมการประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กในระดับโรงพยาบาล  และร่วมกำหนดกลยุทธและมาตรการสำคัญ ในการลดการคลอดก่อนกำหนดและลดอัตราการตายมารดา  โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล และนักวิชาาการสาธารณสุขผู้ดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กในเขตสุขภาพที่ 11 รวมทั้งสิ้น 105 คนภาพ/ ข่าว : Cluster แม่และเด็ก


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์