header

เยี่ยมเสริมพลังถอดบทเรียน สายใยอุ่นไอรัก @ กะปง จังหวัดพังงา (4/12/2561)

เยี่ยมเสริมพลังถอดบทเรียน สายใยอุ่นไอรัก @ กะปง จังหวัดพังงา วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561 ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่ถ่ายทำรายการ BIRD EYE VIEW อ.กะปง จังหวัดพังงา ซึ่งมีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กที่ดี ส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย” โดยมีภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ให้การสนับสนุน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา นางเยาวลักษณ์ วสิการ สาธารณสุขอำเภอกะปง พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ร่วมบันทึกเทปถ่ายทำในครั้งนี้ด้วย 


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์