header

ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด "อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (26/12/2561)

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด "อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา" ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนมีชัย อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรนมราช หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ศูนย์อนามัยที่11 นำโดย ผอ.นพ.วินัย ตันติธนพร กลุ่มงานวัยเรียน และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์ นายกฤตธน พงศ์ธนากูล และนางสาววรัญศิฌา พงศ์ธนากูลหมายกำหนดการเสด็จ วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00-10.30 น. การแต่งกายชุดกากี แขนยาว เสด็จเพื่อเปิดอาคารและติดตามความก้าวหน้างาน หลังจากยกให้ สพฐ การบรรยายสรุปให้นำเสนอสั้นๆ ท่านจะได้ถามและพูดคุยได้มากขึ้น ค้นหาศิษย์เก่าที่ประสพความสำเร็จสภาพทั่วไปของโรงเรียน ยังต้องเร่งพัฒนาทุกด้าน ทั้งกายภาพ สิ่งแวดล้อม สถานที่ โรงอาหาร ห้องน้ำ ห้องส้วม จุดแปรงฟัน ห้องเรียน ห้องพยาบาลและด้านข้อมูล สรุปสถานการณ์สุขภาพ ยังไม่ได้สรุปรูปแบบการนำเสนอ ส่วนข้อมูลมีบ้างแล้ว ทางศูนย์อนามัยที่11 ได้ลงมาเก็บน้ำและสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว สภาพแวดล้อมทั่วไปกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานสาธารณสุข รับผิดชอบในส่วนทางการแพทย์ ซักซ้อมภาวะฉุกเฉินรพ.สต. รพช. ดูแลปรับปรุงห้องพยาบาล สวล ทั่วไป โรงอาหาร ห้องส้วมเบอร์ติดต่อ ผอ.ร.ร.088-5983919 ผอ.บุญยวรีย์รายงานโดย ..นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์