header

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย” (26/12/2561)

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2561 ณ  โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี​ โดยมี นายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม​ ประกอบด้วย  ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก ของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุข ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 11 ,ผู้รับผิดชอบงานพรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กพ.ศ.2560 ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด,ศึกษาธิการจังหวัด,ท้องถิ่นจังหวัด ในเขต 11​ รวม​ 150​ คน​ ซึ่งแต่ละภาคส่วนมีบทบาทในการร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์โดยเฉพาะช่วง​ 1000​ วันแรกของชีวิตซึ่งนับตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงสองปี​ ซึ่งเป็นช่วงวัยทองของเด็กที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมอง​ และนำไปสู่การเแ็นคนที่มีคุณภาพต่อไป 


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์