header

เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดีมีความสุข Happiness Health Literate School โรงเรียนบ้านทองหลาง จังหวัดระนอง (29/1/2562)

วันที่ 29 มกราคม 2562 ศูนย์อนามัยที่ 11 โดย Cluster วัยเรียน พร้อมด้วย นางปรีดา ภูชฏาภิรมย์ ที่ปรึกษาภาคประชาชนเขตสุขพที่ 11 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ลงพื้นที่เยี่ยมชมเสริมพลัง โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดีมีความสุข Happiness Health Literate School โรงเรียนบ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จ.ระนอง  โดยมี นางวาสนา เพชรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และ ภาคีเครือข่ายอำเภอกะเปอร์ ให้การต้อนรับ โดยมีแกนนeนักเรียนได้นำเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพประเด็นต่างๆ ของโรงเรียน อาทิ สุขาน่าใช้ ธนาคารขยะ สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน แปลงเกษตร กิจกรรมด้านทันตสุขภาพการแปรงฟัน  โรงอาหาร  อย.น้อย เป็นต้น  รวมถึงกิจกรรมการเรียนที่สร้างเสริมองค์ความรู้และนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนสุขภาพดี        มีความสุขภาพ/ข่าว PR_HPC11


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์