header

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง (31/1/2562)

Cluster ผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัยแข็งแรงและกระฉับกระเฉง ในวันที่ 27-30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแซนดาเล รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่ง นพ.อุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เป็นประธาน เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของกิจกรรมทางกายและออกกำลังกาย (E75) สร้างความเข็มแข็งของกล้ามเนื้อและบริหารสมอง

แนวคิดประยุกต์ท่าออกกำลังกายด้วยBody weight ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และบุคคล ทำให้ทรงตัวดี ไม่ล้ม ส่วนศาสตร์ชะลอวัย โดยการเลือกรับประทานอาหาร ที่เพียงพอ อาหารครบห้าหมู่ เลี่ยงอาหารรสหวาน นอนหลับสนิทเที่ยงคืน growth hormone หลั่งดี ออกกำลังกาย สม่ำเสมอ และจะนำไปถ่ายทอดให้เครือข่ายในพื้นที่ 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน ค่ะ  น.ส.พิมพ์ไทย ลอยลม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นส.พิมพ์พร แซ่ลิ้ว นักกายภาพบำบัด


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์