header

เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดีมีความสุข Happiness Health Literate School โรงเรียนวัดก้างปลา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (4/2/2562)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์อนามัยที่ 11 โดย Cluster วัยเรียน พร้อมด้วย นางปรีดา ภูชฏาภิรมย์ ที่ปรึกษาภาคประชาชนเขตสุขภาพที่ 11 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมชมเสริมพลัง โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดีมีความสุข Happiness Health Literate School โรงเรียนวัดก้างปลา หมู่ที่ 3 บ้านบ้านก้างปลา ตำบลที่วัง อำเภอ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายวิทยา หอมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก้างปลา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และคณะครูนักเรียน ให้การต้อนรับ โดยมีแกนนำนักเรียน ได้นำเยี่ยมชม กิจกรรม การดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพประเด็นต่างๆ ของโรงเรียน อาทิ กิจกรรมทางกายหน้าเสาธง เต้นบาสโลบ แอโรบิกมวยไทย สุขาน่าใช้ โรงอาหาร สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ธนาคารขยะ การทำน้ำหมักจากเศษอาหาร กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ การแปรงฟัน โครงงานด้านต่างๆ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมการเรียนที่บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระวิชา ในการสร้างเสริมองค์ความรู้และนำให้นักเรียน ไปปฏิบัติได้ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพดี มีความสุขภาพ/ข่าว PR_HPC11


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์