header

เยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดีมีความสุข HAPPINESS Health Literate School โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ จังหวัดกระบี่ (30/1/2562)

วันที่ 30 มกราคม 2562 ศูนย์อนามัยที่ 11 โดย Cluster วัยเรียน พร้อมด้วย นางปรีดา ภูชฏาภิรมย์ ที่ปรึกษาภาคประชาชนเขตสุขพที่ 11 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมเสริมพลัง โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดีมีความสุข Happiness Health Literate School โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมี พ.ต.ท.วัฒนา เพ็งแก้ว ผกก.ตชด.๔๒ และ ดาบตำรวจณัฎฐกิตติ์ ปานชู ครูใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และนักเรียน ให้การต้อนรับ โดยมีแกนนำนักเรียนได้นำเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพประเด็นต่างๆ ของโรงเรียน อาทิ โครงงานต่างๆ การออกกำลังกาย แปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ การแปรงฟัน เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมการเรียนที่สร้างเสริมองค์ความรู้และนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนสุขภาพดี มีความสุขภาพ/ข่าว PR_HPC11


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์