header

งานออกกำลังกาย ศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นวิทยากรอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (5/3/2562)

วันที่ 5 มีนาคม 2562  งานออกกำลังกาย  กลุ่มงานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นวิทยากรอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในกิจกรรม จิงโจ้ยืดตัว,โชป้า & ชายด์ป้า  ให้กับแกนนำนักเรียน ระดับชั้น ป3,ป4,ป5 โรงเรียนวัดก้างปลา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช  รวมทั้งหมดจำนวน 45 คน เป็นกิจกรรมช่วยเพิ่มความสูง เพื่อไปถ่ายทอดสู่เพื่อนๆต่อไป  รวมทั้งอธิบายการใช้โปรแกรม การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ช่วงอายุ 7-18 ปีด้วย ซึ่งงานออกกำลังกายได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน การเข้าถึงระบบคัดกรองสุขภาพของนักเรียน  สะดวก  ลดภาระการทำงานของคุณครูด้วยวิทยากรร่วม นายวินัย ส้มแป้น , นางสาวศศินา  อ้วนแดง , นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงจันทร์  นักศึกษาฝึกงาน


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์