header

กลุ่มงานวัยรุ่นร่วมทำกิจกรรมสันทนาการกับเด็กในสถานพินิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช (7/3/2562)

วันที่ 7 มีนาคม 2562 กลุ่มงานวัยรุ่นได้ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการกับเด็กในสถานพินิจ จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 25 คน และผู้ปกครองรวมทั้งหมด 41 คน รูปแบบให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำในการสื่อสารกันในครอบครัวและการรู้จักคุณค่าของตนเอง___เป็นที่ตอบรับเป็นอย่างดี และได้นำขนมไปให้เด็กๆหลังทำกิจกรรม 

ขอบคุณสถานพินิจที่เปิดโอกาสได้มีสร้างสัมพันธภาพในการทำงาน และ ได้เรียนรู้ถึงครอบครัวความคิดของเด็กๆ กับครอบครัว__ทุกคนสะท้อนออกมาต้องทำความดี เป็นเด็กดี มีความรับผิดชอบ เชื่อฟังและพ่อแม่อยากให้ลูกเชื่อฟังพ่อแม่ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสสื่อสาร__และสร้างความรักในครอบครัวโดยการกอด___เห็นภาพพ่อแม่ร้องไห้  ขอบคุณกลุ่มวัยรุ่น และในฐานะที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการสงเคราะห์เป็นการร้องขอจากประธานให้ศูนย์อนามัยเข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กและครอบครัว อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์