header

ศูนย์อนามัยที่ 11 ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชน และผู้ประสบภัยพายุปาบึก (8/3/2562)

วันศุกร์ที่  8 มีนาคม 2562   ศูนย์อนามัยที่ 11  ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชน   ในงานต้อนรับ รมว.มหาดไทย  พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา  ตรวจราชการและเยี่ยมผู้ประสบภัยพายุปาบึก  ณ วัดศรีสุวรรณาราม  ต.คลองน้อย  อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช  โดยมีแพทย์  เภสัชกร  พยาบาลวิชาชีพ   ให้บริการร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านเปี๊ยะเนิน  โดยให้บริการด้านสุขภาพ  ในการตรวจรักษาด้านร่างกายและให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพทั่วไปให้แก่ประชาชน  ได้รับทราบสภาพปัญหาและจะได้ดำเนินการส่งต่อในกรณีมีปัญหา  ในการให้บริการในครั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน  26 ราย  และได้รับการส่งต่อเพื่อการตรวจและวินิจฉัยที่ศูนย์อนามัยที่11 จำนวน 2 ราย  ดังนี้ - ส่งต่อเพื่อตรวจเพิ่มเรื่องภาวะความดันโลหิตสูง


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์