header

กลุ่มงานแม่และเด็ก​ ศูนย์อนามัยที่​11 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย​ (7/3/2562)

กลุ่มงานแม่และเด็ก​ ศูนย์อนามัยที่​11​ ได้ร่วมจัดทำโครงการการศึกษารูปแบบส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบองค์รวม เขตสุขภาพที่ 11   โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย​ เมื่อ  วันที่ 7 มีนาคม  2562  ณ  โรงแรมไอเฟลอิน  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งาน  โปรแกรม ANChpc  ซึ่งเป็นโปรแกรมโรงเรียนพ่อแม่ออนไลน์   ซึ่งจะนำไปทดลองใช้กับหญิงตั้งครรภ์ที่รับบริการฝากครรภ์ในพื้นที่ อำเภอละอุ่น​ จังหวัดระนอง​  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย  ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก สสจ.​ระนอง​สสอ.ละอุ่น  รพ.ละอุ่น​ และ รพ.สต ในเขตพื้นที่อำเภอละอุ่น จำนวนทั้งหมด  12 คน


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์