header

งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นวิทยากรอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (13/3/2562)

วันที่ 13 มีนาคม 2562  งานออกกำลังกาย กลุ่มงานวัยเรียน  ศูนย์อนามัยที่ 11  เป็นวิทยากรอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  ในกิจกรรม จิงโจ้ยืดตัว   โชป้า & ชายด์ป้า  ชั่งน้ำหนัก  และ วัดส่วนสูง ให้กับแกนนำนักเรียน  ระดับชั้น  ป.2-ป.5  โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก  อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช  จำนวน 24 คน   และโรงเรียนวัดเขาน้อย  อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช  จำนวน  30 คน  รวมทั้งหมด 54 คนกิจกรรม จิงโจ้ยืดตัว โชป้า & ชายด์ป้า เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความสูง เพื่อให้แกนนำไปถ่ายทอดสู่เพื่อนๆ ต่อไป  นอกจากนี้ ยังได้อธิบายเรื่องการใช้โปรแกรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายช่วงอายุ 7-18 ปี  ให้แก่น้องๆ นักเรียน อีกด้วย  ซึ่งโปรแกรมนี้งานออกกำลังกายได้พัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน การเข้าถึงระบบคัดกรองสุขภาพของนักเรียน สะดวก  ลดภาระการทำงานของคุณครูวิทยากรประกอบด้วย   
  • นายวินัย ส้มแป้น 

  • นายมงคล หมุดแหละ

  • นางสาวศศินา  อ้วนแดง   นักศึกษาฝึกงาน 

  • นางสาวเสาวลักษณ์  ดวงจันทร์   นักศึกษาฝึกงาน  


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์