header

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวัยรุ่นออกเยี่ยมหน่วยให้บริการประชาชนในวันสงกรานต์ (11/4/2562)

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา13.30 น. นายแพทย์วินัย  ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่11 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวัยรุ่น ลงพื้นที่ออกเยี่ยมหน่วยให้บริการประชาชนในวันสงกรานต์ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในวันหยุด ในพื้นที่บริการของศูนย์อนามัยที่ 11 จำนวน 2 หน่วยบริการ ดังนี้

1.หน่วยให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

2.หน่วยให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 หน่วยบริการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ตั้งแต่วันที่ 10  เมษายน 2562  (เวรดึก) -วันที่ 17 เมษายน 2562(เวรบ่าย) ทั้งนี้ยังได้พูดคุยพบปะกับผู้ให้บริการประจำหน่วย สอบถามรายละเอียดสถานการณ์อุบัติเหตุและสนับสนุนสิ่งของอุปโภคแก่หน่วยบริการดังกล่าว สถานการณ์ ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 พบว่า ยังไม่มีผู้ประสบอุบัติเหตุประจำหน่วย


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์