header

เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนครศรีธรรมราช (9/4/2562)

วันที่ 9 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ี 11 เข้าร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช  เวลา 09.00 น.-14.00 น. โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ จากกลุ่มงานต่างๆ ของศูนย์อนามัยที่11 เข้าร่วมในพิธี จำนวน 3 คนดังนี้

1. แพทย์หญิงวรลักษณ์ คีรินทร์นนท์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ  กลุ่มงานเทคนิคบริการ

2. นางอมรทิพย์ วงศ์เมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มวัยรุ่น

3. นางปาณิสรา กลั่นนิเวศ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มวัยทำงาน


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์