header

กลุ่มงานแม่และเด็ก ประชุมนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชนและศูนย์เด็กเล็ก (11/4/2562)

วันที่ 11 เมษายน 2562  นางสายฟ้า แก้วมีไชย   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  และนางสุวณีย์  จอกทอง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กลุ่มงานแม่และเด็ก ประชุมนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชนและศูนย์เด็กเล็ก เพื่อสร้างนวัตกรรมร่วมภาคีเครือข่ายในการติดตามพัฒนาการเด็ก กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.  กิจกรรมการประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย

1. ทบทวนการคัดกรองพัฒนาการเด็กในกลุ่ม 30 และ 42เดือน

2. จัดทำแนวทางในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก โดยมี ครู  ศพด.มีส่วนร่วม

3. ชี้แจงแนวทางการจัดทำสื่อการสอนและนวัตกรรมเพื่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กแนวทางการดำเนินงาน

สรุปนวัตกรรมและสื่อการสอนในวันที่ 25 พค.62


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์