header

เยี่ยมเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการตายมารดา โรงพยาบาลพังงา​ จังหวัดพังงา (11/6/2562)

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการตายมารดา ของโรงพยาบาลพังงา​ จ.พังงา

นำทีมโดยแพทย์หญิงลาวัลย์  ปัจจักขภัติ  นายแพทยํเชี่ยวชาญ​ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี​ และทีมจากศูนย์อนามัยที่ 11  ซึ่งได้มีการทบทวนการตายของมารดา​ และทารก​ ร่วมกับ  สูติแพทย์  ทีมงานของโรงพยาบาลพังงาและ​ โรงพยาบาลตะกั่วป่า​ พร้อมกับการเข้าร่วมของหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา เพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการตายของมารดา​ และเพิ่มโอกาสพัฒนาเพื่อลดความพิการของทารก การตายของมารดา


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์