header

ตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย (30/7/2562)

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดี กรมอนามัย และคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 โดย นพ.วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดกรมอนามัย ทั้งนี้ทีมตรวจราชการได้ให้ข้อเสนอแนะและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยที่ 11 ซึ่งมีผู้รับผิดชอบงานข้าร่วมรับฟังจำนวน 20 คน โอกาสนี้ รองอธิบดี ได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแผนกต่างๆด้วย  


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์