header

แลกเปลี่ยนเสริมสร้างเครือข่ายในการส่งต่อ ดูแล วัยรุ่น และสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม (29/8/2562)

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ สหทัยมูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นครั้งที่ 2 ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการส่งต่อ ดูแล วัยรุ่น และสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม #วันนี้เป็นโอกาสดีอีกครั้ง  ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้อำนวยการสหทัยมูลนิธิ และ ตัวแทนอีก 2 คน ที่ประชุมได้มีการสรุปสาระที่ได้แลกเปลี่ยนกับเครือข่ายคนทำงานในแต่ละบทบาทหน้าที่  แนวคิด ทัศนคติ ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการเชื่อมโยงเครือข่าย RSA และ Mr.Colin Boyaval เป็นจนท. จากองค์กร Partage ฝรั่งเศส ตำแหน่ง Partage’s Program Officer จากฝรั่งเศส   ได้ร่วมแชร์แนวคิดและทัศนคติของประเทศฝรั่งเศส เรื่องการทำแท้งที่ถูกกฎหมาย  การทำ Abortion อายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ เป็นการทำที่ถูกกฎหมาย และแพทย์ทุกคนต้องทำ   และในรัฐบาลชุดปัจจุบันจะมีการสนับสนุน  แต่หากอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ถือว่าเป็นการ Abortion ที่ผิดกฎหมาย และผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 16 ปี ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ หรือไปมี เพศสัมพันธ์ กับผู้ชายที่อายุมากกว่าถือว่าเป็นการล่วงละเมิด ถึงแม้ว่าครอบครัวจะยินยอมให้มีครอบครัว แต่การทำ Abortion  ของฝรั่งเศสจะมีอัตราน้อยมาก มีการสนับสนุนสอนเพศศึกษาจะเริ่มตั้งแต่อายุ 6-7 ปี   ขึ้นไป ในการบริหาร แนวทางในการทำ Abortion ที่ถูกกฎหมาย  เมื่อไปรับบริการจะได้รับคำปรึกษาทางเลือก และให้กลับไปตัดสินใจ 3 วัน แล้วค่อยมาเลือกแนวทาง และวันนี้ได้มีการร่วมกันวางแผนเพื่อเสริมพลังและศักยภาพ ในด้านที่คิดว่ายังต้องเติมเต็ม เช่น ด้านกฎหมาย และทักษะในด้านอื่นๆ ขอขอบคุณ  คุณนฤมล  อินทรโชติ  ผู้อำนวยการสหทัยมูลนิธิภาคใต้   และเครือข่ายที่ช่วยกันเสริมสร้างพลังในการทำงาน ขอบคุณเสียงเพลงที่ไพเราะและเป็นกำลังใจคนทำงาน


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์