header

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ วัดบางบูชาชนาราม รพ.สต.บางบูชา (30/8/2562)

วัันที่ 30 สิงหาคม เวลา 09.00-12.00 น.  ได้รับเชิญเป็นวิทยากร  เรื่อง การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

ที่วัดบางบูชาชนาราม.  รพ.สต.บางบูชา  

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน  ประกอบด้วย

- สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ

- อสม.

- จนท.รพ.สต. บางบูชามีกิจกรรม ดังนี้

1.ให้ความรู้ 3อ.2 ส.

2. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

3. ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุทั่วไป/ข้อเข่าเสื่อม

4. ออกกำลังกายพร้อมท่าทางประกอบ. ชลอ ป้องกันสมองเสื่อม

5. เต้นบาสโลป

ทุกกิจกรรมได้รับความสนใจ ร่วมมือเป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติได้

Cr.นส.พิมพ์ไทย ลอยลม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ , นส.วันวิสา เสถียรพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์