header

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสวิถีสุขภาวะภายใต้โครงการขับเคลื่อนอาหารและโภชนาการเด็กไทยแก้มใสสู่ความยั่งยืน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ (30/8/2562)

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สังกัด สพป.กระบี่  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เด็กไทยแก้มใสวิถีสุขภาวะภายใต้โครงการขับเคลื่อนอาหารและโภชนาการเด็กไทยแก้มใสสู่ความยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจากนาย บำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  โดยมีนายนรายณ์ นาคปนทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับ  นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ คณะครู ได้เชิญคณะวิทยากรจากกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 11  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สาธารณสุขอำเภอเหนือคลอง  โรงพยาบาลเหนือคลอง และเกษตรอำเภอเหนือคลอง  ในการประชุมได้มีการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบ Active Learning  โดยมีแกนนำนักเรียนหมอน้อย (Doctor Juniors) ร่วมเป็นวิทยากรและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยครูอนามัย ผู้ปกครอง และแกนนำนักเรียน จากโรงเรียนในเครือข่ายอีกจำนวน 8 โรงเรียน  จำนวน 102 คน รายงานโดย....นายวันชัย  เยี่ยงกุลเชาว์

คณะวิทยากร  1.นายวันชัย  เยี่ยงกุลเชาว์  2.นางอรพรรณ ภัคมนตรี  3.น.ส.รัตนาภรณ์ ชุมจินดา  4.นายวินัย  ส้มแป้น


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์