header

"ชะลอ ชรา ชีวายืนยาว" ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 11 (2/9/2562)

วันที่ 2 กันยายน 2562  เวลา 09.00 - 11.30 น. ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุ ฯ มีการ จัดกิจกรรม "ชะลอ ชรา ชีวายืนยาว" ตามลำดับดังนี้

- สวดมนต์และทำสมาธิ ระลึกถึง พุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ

- ผู้แทนกลุ่ม สลับสับเปลี่ยนเป็นผู้นำ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ กายบริหาร ด้วยเก้าอี้ และไม้พลอง

- ผ่อนคลายพัฒนาสมอง ด้วยเสียงเพลง 

- นัดหมายครั้งต่อไป วันที่ 9 กย.62

มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  22 คนและที่สำคัญ ขอแสดงความยินดีกับชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่11 ในการนำชมรม เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 13 กค.62ภาพ/ข่าว  นส.พิมพ์ไทย ลอยลม


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์