header

คีตะมวยไทย ชมรมออกกำลังกายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช (30/10/2562)

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 กลุ่มงานวัยเรียน  ศูนย์อนามัยที่11  ขยายผลการออกกำลังกาย  คีตะมวยไทย ให้กับชมรมออกกำลังกายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นต้นแบบในการออกกำลังกายและสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคลากร และนักศึกษา  กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา แนะนำและสาธิตท่าการออกกำลังกาย คีตะมวยไทย 10 ท่า  รวมถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย คีตะมวยไทยคีตะมวยไทย ถือเป็นการออกกำลังกายที่ส่งผลดีต่อสุขภาพหลากหลายด้าน ได้แก่ 1.ด้านร่างกาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปอดและระบบไหลเวียนโลหิตเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อต่างๆ ในร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพของระบบประสาท ช่วยให้ปอดและหัวใจมีความแข็งแรงขึ้น 2.ด้านจิตใจช่วยผ่อนคลายและลดความเครียด สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง สร้างความสนุกสนานและทำให้มีทัศนคติที่ดีต่อร่างกาย เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว และ 3.ด้านสังคม ทำให้มีเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ๆ เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคม และเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนกิจกรรมและสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ตัวเองพร้อมกับพัฒนาบุคลิกภาพภาพ/ข่าว Cr.กลุ่มวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 11


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์