header

กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น เข้าร่วมกิจกรรม ให้ทานไฟ ณ วัดโคกธาตุ (5/1/2563)

วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 04.30 น. - 08.00 น กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น เข้าร่วมกิจกรรม ให้ทานไฟ ณ วัดโคกธาตุ  เพื่อร่วมสืบสานประเพณี ซึ่งเป็นประเพณีต้นแบบเฉพาะของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน  การให้ทานไฟหมายถึงการถวายความอบอุ่นแก่พระภิกษุสงฆ์ด้วไฟใน ฤดูหนาว เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ต้องการทำบุญกับพระภิกษุสามเณร โดยการถวายอาหารบิณฑบาตภายในวัดเพราะเมื่ออากาศหนาวเย็น พระภิกษุสามเณรไม่สะดวกที่จะออกไปบิณฑบาตนอกวัด จึงกลายเป็นประเพณีให้ทานไฟในปัจจุบัน


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์