header

Cluster วัยทำงาน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 11 (10/1/2563)

วันที่ 9 - 10 มกราคม 2562 Cluster วัยทำงาน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 11 ณ โรงแรมทวินโลตัส  การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ได้พัฒนาความรู้  ความเข้าใจในการดำเนินงานและขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน HA สู่ความสำเร็จ โดยมี ดร. สมพร รัตนพันธ์ หัวหน้าศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลท่าศาลา เป็นวิทยากร  ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล Hospital Accraditation HA หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 11 เขต รวม 40 คน  กิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยาย  การอภิปราย การประชุมกลุ่ม อภิปรายและสรุปผลเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้  https://drive.google.com/drive/folders/1LkXMR6x0HNK1MCVCQLaShLJ5hsq9Ib_Rภาพ / ข่าว  Cr. Cluster วัยทำงาน 


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์