header

ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช ร่วมประชุมการจัดกิจกรรม CSR มาตรการสร้างเสริมความมั่นใจ ให้ชุมชนในการป้องกันไวรัส COVID-19 (17/3/2563)

วันที่ 17 มีนาคม 2563  นพ.วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 ศูนย์อนามัยที่ 11 พร้อมด้วยงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมประชุมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช ในการจัดกิจกรรม CSR มาตรการสร้างเสริมความมั่นใจ ให้ชุมชนในการป้องกันไวรัส COVID-19  ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์